550 абсолвенти от три факултета на ВТУ получават своите дипломи - velikotarnovo.utre.bg

550 абсолвенти от три факултета на ВТУ получават своите дипломи

18 май 2017, 13:42 | Мария Христова
  • Снимка:
    ВТУ

Откриват новия кабинет за докторантски практики на Историческия факултет

Три тържествени церемонии по връчване на дипломите на абсолвентите от Историческия факултет, Философския факултет и Филологическия факултет ще се проведат утре във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”.

Историческият факултет връчва дипломите от 11,00 ч. в аулата. По същото време, но в пети корпус, в зала БИЦ, ще бъдат раздадени и дипломите на абсолвентите от Философския факултет.

От 13,30 ч. в аулата ще бъде церемонията на Филологическия факултет.

Ректорът проф. д-р Христо Бонджолов ще приветства абсолвентите от Историческия и Филологическия факултет, а чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, зам.-ректор по учебната дейност – завършващите студенти от Философския факултет.

 

Преди раздаването на дипломите, в Историческия факултет от 10,30 ч. в зала 539  ще бъде открит новият кабинет за докторантски практики. Кабинетът е оборудван с любезното съдействие на A Data Pro, водеща компания в информационните услуги. На откриването ще присъстват ректорът проф. д-р Христо Бонджолов, проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев - декан на Историческия факултет, инж. Олег Божанов - главен секретар на Университета, както и представители на A Data Pro.

220 души са абсолвентите със степен „бакалавър“ и „магистър“ от випуск 2016 на Историческия факултет от четирите акредитирани научни направления: „Педагогика на обучението по…“; „История и археология“;„Социология, антропология, науки за културата“ и „Науки за Земята“ (география). Завършващите бакалавърска степен са от 8 действащи специалности (редовно и задочно обучение): Археология, География, Етнология, История, История и география, История и философия, История и чужд език и Културен туризъм.

Първенецът на випуска Виктория Ивелинова Вълчева, специалност „Археология“, ще бъде наградена със сребърен медал на Факултета, а на изявени абсолвенти от всички специалности ще бъдат връчени книги от Декана на Факултета проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев.

По време на церемонията дългогодишният преподавател в катедра „География“ доц. д-р Васил Дойков, по решение на Академичния съвет на Великотърновския университет, ще получи инсигниите на  званието „Почетен професор на Историческия факултет“ за популяризирането на географската наука, преподавателската му работа и дейността му за издигане престижа на Факултета.

 

Във Философския факултет своите дипломи от випуск 2015/2016 ще получат 101 бакалаври (редовно и задочно обучение) от професионалните направления: Психология, Политически науки и Философия.

51 от абсолвентите на Философския факултет завършват с отличен успех.

Чл.-кор. проф.  д.ф.н. Стоян Буров, зам.-ректор по учебната дейност, ще приветства завършващите студенти от Философския факултет и ще им връчи дипломите.

 

Филологическият факултет ще връчи дипломите на близо 230 абсолвенти с бакалавърска и магистърска степен в специалностите Приложна лингвистика с първи език английски, немски,френски,  испански и руски език и като втори 13 чужди езици по избор; Българска филология, Английска,  Френска, Немска и Руска филология; Връзки с обществеността; Журналистика; Славистика; Балканистика; Български език и история; Български език  и география; магистърски програми по Транслатология (с английски, немски, френски, испански, руски, славянски и балкански езици) и Конферентен (устен) превод с английски език; по Българска литература и култура; Български език като чужд и други.

С отличен успех са 36 студенти, завършили бакалавърска степен, а отличниците-магистри са 22.

В церемонията ще участва и проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет, който ще приветства завършилите филолози и ще връчи дипломите на отличниците.

На тържеството ще присъстват ръководителите на катедри и преподаватели от Филологическия факултет, както и представители на бизнеса от партниращи си с Великотърновския университет фирми, които осигуряват стажове, практики и работни места за студентите от Филологическия факултет.

Д-р Руксандра Ламбру, дългогодишен лектор по румънски език във Великотърновския университет, е удостоена с Почетната грамота на Ректора за нейните заслуги и принос в академичния живот на Университета и за издигане на неговия авторитет.

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета