Габровският съд отмени общински разпоредби за престой и паркиране в Севлиево - velikotarnovo.utre.bg

Габровският съд отмени общински разпоредби за престой и паркиране в Севлиево

18 май 2017, 14:09 | Мария Христова
  • Снимка:
    фейсбук

Санкциите на общинарите били по-високи от тези в закона

Административен съд Габрово уважи подаденият от Районна прокуратура – Севлиево протест, касаещ отмяна на разпоредби на Наредбата за условията и реда за престой и паркиране на МПС на територията на Община Севлиево.

В протестът Районна Прокуратура – Севлиево обжалва чл. 3 ал.2 и 3, чл.4 ал.1 т.1,  чл.11 ал.1, ал.2 и ал.3, чл.15 ал.1 и ал.2, чл.31 ал.1 и ал.2, чл.32 ал.1  от Наредбата за условията и реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Севлиево, приета с Решение №285 от 15.11.2016г. на Общинския съвет в Севлиево, тъй като тези норми противоречат на други такива  от акт с по-висока степен -  Закона за движение по пътищата и Закон за пътищата. Актът е  издаден от Общински съвет Севлиево извън кръга на правомощията му и при неправилно приложение на материалния закон.

Протестираните от прокуратурата  текстове от наредбата като незаконосъобразни са свързани с правомощията за определянето на  местата за платеното паркиране на територията на гр.Севлиево, както и тези с режим кратковременно платено паркиране - „Синя зона”.

При съпоставка на текстовете от ЗДвП и от Наредбата се установява, че санкцията, предвидена в Наредбата е по-тежка в сравнение с тази в Закона. В Наредбата е предвидено налагане на глоби в размер от 50 до 250 лева, като в Закона тези нарушения се санкционират с глоби от 50 лева до 200 лева за всички лица, като законът не прави разлика между физически, юридически лица и еднолични търговци, което отново създава противоречие със записаното в Наредбата – „.. .имуществена санкция от 100 лева до 500 лева за еднолични търговци и юридически лица”.  Предвиждането на допълнителен критерий измежду кръга на санкционираните лица и то с глоби по-високи от нормата на закона, прави тази разпоредба от Наредбата в явно противоречие и несъответствие със текста от акта от по-висока степен и следва да бъде обявена за нищожна.

По сходен начин противоречи и нормата от Наредбата, където е заложена санкция за паркиране върху специално обозначено място,  обслужващо хора с трайни увреждания в размер от 50 до 250 лева за физически лица и от 100 до 500 лева за еднолични търговци и юридически лица.Това също е в противоречие с ЗДвП, където е определена санкция – глоба в размер на 200 лева, като отново законът не въвежда допълнителни критерии за кръга на нарушителите.

При санкциите за повреждане  на пътен знак, указателна табела или друго съоръжение, поставено за вертикална пътна сигнализация, са определени глоби  от 50 лева до 500 лева, като санкцията е по-ниска от предвидената  в Закона за движение по пътищата.

Поради това съдът е уважил протестът на прокуратурата, като е обявил за нищожни атакуваните текстове  от НАРЕДБА като противоречащи на норми от актове с по-висока степен.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета