Летни занимални за бъдещите първолаци от уязвими семейства организират в Елена - velikotarnovo.utre.bg

Летни занимални за бъдещите първолаци от уязвими семейства организират в Елена

18 юни 2017, 12:28 | Velikotarnovoutre
  • Снимка:
    МОН

Групите ще провеждат занимания от 1 юли до 31 август

Община Eлена обявява, че от 1 юли до 31 август ще бъде реализирана дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект BG05M9OP001-2.004-0015-С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004
Услугата е безплатна и ще се предоставя на деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас. За изпълнението на дейността ще бъдат създадени летни групи - училища.
Летни групи ще бъдат сформирани в ОУ „Отец Паисий“ село Майско. На децата ще бъдат осигурени обучителни пособия и храна. Дейността цели увеличаване на готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас.
Целта на дейността е да се доразвият или да се съхранят придобитите знания и социални умения в предучилищното образование. В лятното училище образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия ги свят.
Летните групи ще предоставят дейности за подобряване на предучилищната подготовка като:
- Преодоляване на затруднения в изучаването на български език, осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища;
- игри в съответствие с предпочитанията на децата;
- кратки екскурзии в или в околностите на селото;
- включване на родителите в екскурзиите като придружители;
- усвояване на правилата за безопасност на движението;
- организиране и провеждане на състезания, викторини и др. в края на летните училища;
- мотивация на родителите за равен старт на техните деца при постъпване в първи клас;
- включване на родителите в подготвителната работа;
- изработване на въпросници за родители, закупуване на книги и материали за първи клас;
Критерии за избор на потребители:
- Деца, които са завършили предучилищната подготовка и на които им предстои да постъпят в първи клас през учебната 2017/2018 година от семейства от уязвими групи – уязвими етнически групи, по-специално ромската общност.
- Деца, чийто майчин език не е български и които срещат затруднения при общуването на български език.
Родителите, които желаят децата им да посещават летните групи и отговарят на условията могат да заявят желанието си в Център за ранна интервенция на уврежданията град Елена, тел. 0879 / 046 252 – Магдалена Петрова, ръководител на центъра в срок до 23 юни 2017 г.
Допълнителна информация, относно дейността може да получите на тел. 0879 / 101401 – Нурие Реджебова, ръководител проект.
Етикети
мисия елена


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета