Родители се включват в терапия с играчки за деца в Дома в Дебелец - velikotarnovo.utre.bg

Родители се включват в терапия с играчки за деца в Дома в Дебелец

17 юли 2017, 13:06 | Мария Христова
  • Снимка:
    pixabay

Продължителността на терапевтичната сесия ще е от 20 до 40 мин.

Специалистите при Дневния център и Дома за медико-социални грижи за деца в град Дебелец работят с играчки за деца със специални потребности по проект „Библиотека на играчките” към Фондация за деца в риск по света. Играчките се използват с терапевтична насоченост при децата, съобразено с възрастта и области в които трябва да се подпомогне развитието на всеки конкретен малчуган.

С цел включване на родителите като част от терапия при децата по проект „Библиотека на играчките”, те могат да посещават „Библиотека” и с подкрепата на специалист да участват съвместно с детето/децата си в терапевтичната игрова дейност, която ще подпомогне комуникативното и емоционалното развитие, ще осигури подкрепяща среда, и ще насърчи създаването на положителни взаимоотношения „родител – дете”. Включването на родителите, като част от терапията при децата в „Библиотеката“, ще става по график – всеки първи и трети понеделник от месеца, от 8:30 ч. Продължителността на терапевтичната сесия ще е от 20 до 40 мин.

В България Библиотека на играчките на Фондацията за децата в риск по света е създадена като ресурс в подкрепа и допълнение на програмата „Внучето на баба“, изпълнявана съвместно с О.А. Милосърдие в домовете за медико-социални грижи за деца в страната.
Първата библиотека отваря врати през 2009 г. в Дома за деца в Дебелец, където обслужва деца на възраст 0-3. От тогава насам, програмата се разпростря не само в институции от резидентен тип, но и в уязвими общности, където се приема като важен и желан ресурс за децата и семействата. В партньорство с държавни институции, семейно-консултативни центрове и доставчици на социални услуги, през 2014 г. програмата „Библиотека на играчките“ достигна над 2400 деца и 900 родители или полагащи грижи.
В момента Библиотеки на играчките функционират в 19 партньорски организации в Дебелец, Пазарджик, Плевен, Търговище, Бургас, Варна, Шумен, Нови Пазар, Велики Преслав.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета