Общественият съвет по въпросите на културата при Община Горна Оряховица проведе първото си заседание - velikotarnovo.utre.bg
Alternative Media Group

Общественият съвет по въпросите на културата при Община Горна Оряховица проведе първото си заседание

11 октомври 2017, 10:53 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Горна Оряховица

Съветът е утвърден със заповед на кмета инж. Добромир Добрев

Общественият съвет по въпросите на културата и закрила на културното наследство при Община Горна Оряховица проведе първото си заседание. Съветът е утвърден със заповед на кмета инж. Добромир Добрев. Негов председател е заместник-кметът Йорданка Кушева, която е с ресор „Образование, култура, младежки дейности и спорт, социални дейности и здравеопазване, международни връзки“.

В състава на Обществения съвет влизат представители на общинска администрация, културни институции и организации, както и изявени личности и експерти от сферата на културата и изкуствата. Целта на Съвета е да предлага мерки за постигане на общинската политика в сферата на културата и закрилата на културното наследство, и да създава условия за широк дебат по въпросите на културата.

Функциите на Съвета са да информира и изработва становища по важни и актуални въпроси за развитието на културата и дейности, свързани с опазване на културното наследство, които се реализират на територията на общината; да изработва предложения и препоръки по общи и текущи въпроси, свързани с оптимизиране на структурите и дейностите в сферата на културата; да съдейства за координацията на дейностите на културата на територията на общината. Общественият съвет ще участва още при разработването на специфични за сектора нормативни документи и подзаконова нормативна уредба; ще съдейства за разработване и реализиране на годишния календар на събитията в духовната сфера на Община Горна Оряховица; ще подпомага администрацията и общинските структури при подготовката на предложения и становища, които подлежат на разглеждане и обсъждане от Общинския съвет; ще излъчва експерти за работа на специализираните комисии, които администрацията организира по въпросите на културата и свързани с опазване на културното наследство.

На първото си заседание, което бе ръководено от заместник-кмета Йорданка Кушева, членовете на Обществения съвет приеха правилата за работа на Съвета, разгледаха и обсъдиха проекта за годишен календар на събитията в духовната сфера на Общината за 2018 г. 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета