Община Лясковец кандидатства по три проекта за запазване на природно и културно наследство - velikotarnovo.utre.bg

Община Лясковец кандидатства по три проекта за запазване на природно и културно наследство

27 май 2018, 14:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Лясковец

Местният парламент ще разгледа предложението на администрацията

По три проекта ще кандидатства община Лясковец, а местният парламент ще разгледа предложенията на администрацията на предстоящото заседание идната седмица.

Първият проект е „Иновативен модел на социално икономическа интеграция в Община Лясковец” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. 

Община Лясковец е подготвила и проект: „Пътят на традициите - нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно - историческото наследство на град Лясковец”. Проектът е по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, а финансирането е по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020. 

Община Лясковец е партньор и по проект „Приказки за култура, история и природа”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 „Зелен регион” по  INTERREG V-А Румъния – България 2014 - 2020 г.“ 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета