Увеличиха помощта de minimis за овцете и козевъдите - velikotarnovo.utre.bg

Увеличиха помощта de minimis за овцете и козевъдите

20 юли 2018, 14:52 | Velikotarnovoutre
  • Снимка:
    архив, Velikotarnovoutre

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” днес взе решение да увеличи  финансовия ресурс за минимална помощ „де минимис“, съгласно европейски регламент  по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки с 9 456 384 лв., като изменя първоначално одобрения ресурс на заседанието от 12.07.2018 г. от 8 274 336 лв. на 17 730 720 лв.

Увеличена е единичната ставка за помощта, определена с Решение на УС на ДФЗ на 12.07.2018 г. от 7 лв. на 15 лв. за една овца-майка и/или коза майка.

Удължен е и срокът за кандидатстване – вместо до 31 юли 2018 г. заявления за помощта ще се приемат до 10 август 2018 г. в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП) по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец (при кандидатстване на ФЛ или ЕТ) и по седалището на юридическото лице (при кандидатстване на ЮЛ). Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

Помощта ще бъде изплатена до 20 август, като е възможно изплащане на средствата и след срока за бенефициенти, при които се извършва допълнителна административна проверка за допустимост на подпомагането.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета