Училище в Свищов развива отношенията между родителите, учениците и учебното заведение - velikotarnovo.utre.bg

Училище в Свищов развива отношенията между родителите, учениците и учебното заведение

10 октомври 2018, 17:36 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Свищов

Инициативата е по проект "Израстваме заедно"

СУ „Николай Катранов“ в Свищов спечели финансиране по проект на Националната програма на МОН „Заедно за всяко дете – 2018 г.“, Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“. Целта на разработката „Израстваме заедно“ е да накара родителите, ползвайки своя житейски и професионален опит, да се включат като наставници и обучители на своите деца и техните съученици за мотивиране към учене, подкрепа в израстването им и изграждането на самооценка. Целевата група на проекта са учениците от 1 до 7 клас и техните родители или настойници. Основната идея е, че ангажираността и участието на родителите като съмишленик, партньор в училищните дейности, ще мотивира и учениците към активност, ще покаже родителя в ролята му на въздействащ модел за поведение и професионално израстване, който обогатява детското познание за света и се усвоява през преживяването и практическия опит. Предвидени са поредица от интересни съвместни инициативи с участието на ученици, учители и родители – като тренинги, обучения, пътувания из страната и Румъния. В резултат на предвидените проектни дейности участниците ще повишат своите социални и граждански компетентности, умения за живот, компетентности по роден и чужд език, дигитални компетентности и познания по изкуства, както и терапевтичното им въздействие. Обученията и тренингите ще се провеждат от специалисти – психолози за родителски групи и ученици, но и от родители, в тяхната значима професионална роля и опит, за учениците и учителите. Децата ще преживяват и учат в непосредствен контакт със средата и различната роля на родителите си. Партньори на училището в изпълнението на проекта ще са Община Свищов, местни неправителствени и бизнес организации, Общественият съвет и Училищното настоятелство при СУ „Николай Катранов“, училища в град Зимнич, Румъния.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета