Одобриха кадастралната карта и кадастралните регистри на Горна Оряховица - velikotarnovo.utre.bg

Одобриха кадастралната карта и кадастралните регистри на Горна Оряховица

11 октомври 2018, 17:13 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Горна Оряховица

При необходимост от скици гражданите трябва да се обръщат към Службата във Велико Търново

Със заповед № РД-18-1539/31.08.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия и кадастър и на основание на чл. 49 , ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на град Горна Оряховица. Заповедта е обнародвана в бр. 81 на Държавен вестник на 02.10.2018 г., влиза в сила от деня на обнародването й и не подлежи на обжалване.

Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър, след одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри, дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици от тях за съответното землище се прекратяват.

При необходимост от скици по кадастралната карта и кадастралните регистри, гражданите трябва да се обръщат към Служба по геодезия и картография във Велико Търново.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета