Проблемите и перспективите в земеделието у нас дискутираха на кръгла маса в Стопанска академия - velikotarnovo.utre.bg

Проблемите и перспективите в земеделието у нас дискутираха на кръгла маса в Стопанска академия

11 октомври 2018, 18:08 | Мария Христова
  • Снимка:
    Стопанска академия

Във форума участваха над 40 представители на практиката

Кръгла маса на тема „Проблеми и перспективи за развитие на земеделието в България”, която се проведе в Стопанска академия, предизвика за участие над 40 представители на практиката. Във форума, организиран от катедра „Аграрна икономика”, участваха и десетки академични преподаватели, докторанти и студенти от едноименната специалност. Провеждането на кръглата маса бе посветено на 25-годишнината от създаването на съвременните земеделски кооперации и изграждането на Национален съюз на земеделските кооперации (НСЗК) в България. 

Официални гости на научния форум бяха доц. д-р Иван Марчевски – ректор на СА „Д. А. Ценов”, Анелия Димитрова – зам.-кмет на община Свищов, Георги Праматаров – директор на дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели” към Министерството на земеделието, храните и горите, Явор Гечев – председател на НСЗК в България, Албена Симеонова – председател на Българска асоциация „Биопродукти”, Пепо Петров – изп. директор на Фондация за околна среда и земеделие. Във форума участваха още председателите на областните съюзи на земеделските кооперации в Плевен – Ангел Деков, Русе – Марина Танкова и Силистра – Кирил Боянов,  председателят на Регионален съюз на земеделските кооперации „Дунав 2000”, Свищов – Игнат Ангелов, председатели на земеделски кооперации и земеделски производители. 
Кръглата маса, която бе първата научна проява за новата учебна година в Стопанска академия, откри доц. д-р Марина Николова – ръководител на катедра „Аграрна икономика”. Тя подчерта, че темата на форума е и ще бъде винаги актуална, тъй като аграрният сектор е важен и приоритетен за икономиката на страната ни. „В условията на европейско субсидиране, аграрният сектор дава възможност за стартиране на разнообразни предприемачески инициативи и за развитие на иновативни и конкурентоспособни земеделски стопанства” – каза доц. Николова.

В приветствието си ректорът доц. д-р Иван Марчевски заяви, че Стопанска академия с радост подкрепя подобни инициативи, в които научно-образователни звена стават медиатор между институциите и реализират публичен ефект. Зам.-кметът Анелия Димитрова също поздрави организаторите и участниците, като за пореден път показа подкрепата на местната власт при организиране на съвместни форуми с участието на свищовското висше училище, правителствени институции в лицето на МЗХГ, представители на бизнеса и браншови организации. Тя припомни, че българското земеделие ще продължава да бъде основна движеща сила на националната и местната икономика.
Като участник в дискусията, Георги Праматаров характеризира общото състояние и перспективите за развитие на селското стопанство в България през призмата на европейските програми и субсидии от експертна гледна точка. Представителят на земеделското ни министерство обобщи, че в сектора е налице стабилност, предстои създаване на стратегически план за развитие на земеделието за периода 2021-2027г., с което значително ще се подобри прилагането на ОСП в двата й стълба – директна подкрепа и развитие на селските райони. По думите на Праматаров, в новия референтен период ще се прилагат съвременни методи за проверка на заявленията за подпомагане – модерни технологии, сателитни изображения и софтуер.
Проф. Гена Велковска – университетски преподавател и представител на неправителствена организация, занимаваща се с въпросите по опазване на околната среда, развитие на технологиите и използване на алтернативна енергия, изнесе презентация на тема „Връзката „климатични промени – стандарти” в земеделската инфраструктура”. Председателят на НСЗК запозна аудиторията с проблемите и възможностите за развитие на съвременните земеделски кооперации в България. Явор Гечев подчерта, че моделът на кооперативната организационна форма в българското земеделие има нужда от вътрешно преструктуриране и актуализиране на административно-правната рамка. Тенденциите и проблемите на земеделските кооперации в свищовски регион представи председателят на РЗК „Дунав 2000”. Игнат Ангелов акцентира върху тревожното намаляване, както на селскостопанската площ в кооперациите, така и на все по-силното свиване на кооперативната организационна форма в селското стопанство.

Темата на кръглата маса, направените презентации и споделени мнения предизвика оживена и задълбочена дискусия между участвалите представители на практиката и научните среди. Те се обединиха около становището, че е необходимо по-често да се срещат на подобни форуми, за да дискутират и заедно да решават актуалните въпроси, свързани с развитието на българското земеделие.

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета