Готвачи, бармани, сервитьори и монтьори са най-търсени в областта - velikotarnovo.utre.bg

Готвачи, бармани, сервитьори и монтьори са най-търсени в областта

17 октомври 2018, 17:47 | Мария Христова
  • Снимка:
    областна администрация

169 работодатели са участвали във второто проучване за потребностите от работна сила

169 работодатели от областта са участвали във второто проучване за потребностите от работна сила, което Агенцията по заетостта инициира. Резултатите от анкетата бяха представен и обсъдени днес по време на заседание на Постоянната комисия по заетост, председателствано от заместник областния управител инж. Детелина Борисова. 
Данните от анкетното проучване бяха представени от главен експерт Цанко Стефанов.
За най-необходими за настоящия и бъдещ персонал анкетираните считат знанията и уменията За самоконтрол и дисциплина, работа под напрежение и въвеждане на нови технологии и оборудване.  Ключовите компетентности, които работодателите считат, че е необходимо да притежават търсените от тях кадри са най-често инициативност и предприемачество, общуване на роден език, и умение за учене.
През следващите 12 месеца анкетираните са заявили, че ще търсят специалисти с квалификация по следните професии: готвач, сервитьор-барман, машинен оператор, камериер, работник в хранително-вкусовата промишленост, икономист, касиер, оперативен счетоводител, продавач-консултант и строител. Най-голям брой работни места ще се разкрият за: работник в хранително-вкусовата промишленост, готвач, машинен оператор, строител, електромонтьор, сервитьор-барман, електротехник
и продавач-консултант.
След 3 години анкетираните посочват, че ще търсят специалисти с висше образование от професионални направления: икономика, електротехника, електроника и автоматика и администрация и управление.  Потребност от други (извън посочените по-горе) професии, по вид и обхват: шофьор, водач МПС международни превози и водач селскостопански машини. 
Анкетата се провежда за втори път тази година. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението. Обобщената на национално ниво информация от проведеното проучване ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта. 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета