Международната дейност на свищовската Академия дискутираха ветераните - velikotarnovo.utre.bg

Международната дейност на свищовската Академия дискутираха ветераните

06 ноември 2018, 14:26 | Мария Христова
  • Снимка:
    Стопанска академия

Тя бе представена от доц. д-р Агоп Саркисян

Клубът на ветераните при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, който учредиха през м. юни 2018 бивши академични преподаватели, проведе среща, посветена на международната дейност на свищовското висше училище. Председателят на клуба – проф. д.ик.н. Васил Меразчиев поясни, че организирането на беседи по актуални теми с гост-лектори от различни сфери е част от планираните дейности на клуба още при неговото създаване.
Международната дейност на Стопанска академия представи доц. д-р Агоп Саркисян – дългогодишен преподавател към катедра „Бизнес информатика”, бивш зам.-ректор и директор на Центъра за международно сътрудничество. Той припомни кога и как е започнало подписването на първите двустранни договори за партньорство с чуждестранни университети, какви съвместни дейности са реализирани по тях и как са били финансирани. 

Доц. Саркисян представи и развитието на международното сътрудничество на Стопанска академия след присъединяването на България към Европейския съюз. От програмите, финансирани от ЕС, той открои „Еразъм+”, която Европейската комисия отчита като най-ефективната програма за мобилности на студенти, преподаватели и служители на висши училища. От представените данни стана ясно, че през последните години Стопанска академия разширява международното си сътрудничество не само в страни от ЕС, но и извън него. Отчетен бе и факта, че се увеличава интереса на чуждестранните студенти, които реализират мобилност с цел обучение в свищовското висше училище.
След представяне на темата, срещата продължи с дискусия, в която членовете на алумни клуба обсъждаха идеи как бившите академични преподаватели могат да допринесат за международната дейност на Стопанска академия. На база своя опит и експертиза, те изразиха мнение, че в международните отношения голяма роля има личният контакт. Сред коментираните идеи бе реализиране на съвместни дейности и обмяна на опит с подобни клубове в чуждестранни висши училища.   Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета