В Свищов безработицата достигна най-ниското си ниво от 10 г. - velikotarnovo.utre.bg

В Свищов безработицата достигна най-ниското си ниво от 10 г.

27 януари 2019, 13:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Свищов

Възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна сред безработните

5.6% е средномесечното равнище на безработицата през 2018 г в община Свищов. Това е най-ниската стойност  за последните 10 години. През 2017 г. средномесечното равнище на безработицата  е било 7,0% или с 1,4 процентни пункта по-високо от сега.

 

През месец декември в община Свищов се отчита тенденция на нарастване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 957 души, което представлява увеличение в сравнение с предходния месец със 106 души.

Равнището на безработица се покачва с 0,7 пункта и в края на месеца е 6,1 % /при 6.1 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1222 души или с 265 души повече от сегашния, а равнището е било 7,8 %.

Във възрастовата структура лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 15,46 на сто, а броят им е 148 души. През месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 369  души и относителен дял 38,56 на сто. Възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 440  души.

Броят на лицата с работническа професия е 347 души, като тази група вече е на първо място в професионалната структура. \безработните без специалност и квалификация също се увеличава и е на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 310 души. Групата на специалистите без работа вече е на трето място и обхваща 300 души.

През месец декември входящият поток вече превишава изходящия със 106 души. Новорегистрираните лица са 219 души, лицата с възстановена регистрация са двама. Изходящият поток наброява 115 души, от които 75 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 57 души, от които 17 – по ОП „РЧР”, а останалите 40 – на първичен пазар.

Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 28, а прекратените по други причини – 12.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета