Свищов и Зимнич работят по проект за близо 1 млн. евро - velikotarnovo.utre.bg

Свищов и Зимнич работят по проект за близо 1 млн. евро

20 февруари 2019, 14:49 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Свищов

Проектът цели общи мерки за защита от бедствия и аварии

В Свищов се проведе встъпителна пресконференция по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 84189 от 23.07.2018 г. – PROJECT CODE ROBG-274.

Проектът е финансиран по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 и е на обща стойност 989 405 €. Срокът за изпълнение е 24 месеца, а бенефициенти по проекта са община Свищов и община Зимнич.

Проектът има за цел да обхване всички жители в района на програмата и да създаде мерки за защита в областта на наводненията, опазване на горите, земетресенията и други бедствия, при които хората да бъдат подпомогнати от  Кризисния център.

Населението, което ще се възползва от мерките за защита на проекта, е около 65 000 жители.Чрез проекта ще се създаде съвместно партньорство и ще се извършва обмяна на опит в областта на съвместното ранно предупреждение, както и реагиране при извънредни ситуации.

Тематични цели на проекта са: Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването и управлението на риска; Опазване на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите; Чрез изпълнението на  проекта ще се подобри качеството на съвместното управление на риска в района на изпълнението на проекта за трансгранично сътрудничество.

 

Проектът ще включва още изготвяне на планове за действие и устойчивост при бедствия, както и кампании за повишаване на осведомеността за трансграничното население, относно опасностите и смекчаване на риска от кризисни ситуации.

Очаквани резултати: Създаване на два напълно оборудвани центъра за аварийни ситуации – Кризисни центрове в с. Овча Могила, Община  Свищов и гр. Зимнич; Конкретизиране на мерки за предотвратяване на наводнения, пожари и други бедствия; Създаване на система за управление на риска и трансгранични спасителни услуги/системи; Съвместно предотвратяване и управление на риска от бедствия като един от основните трансгранични приоритети; Подобряване на съвместното управление на общите рискове на трансгранично равнище.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета