Представители на Стопанска академия участваха в международна среща по проект INNOVENTER - velikotarnovo.utre.bg

Представители на Стопанска академия участваха в международна среща по проект INNOVENTER

15 март 2019, 13:25 | Мария Христова
  • Снимка:
    Стопанска академия

Той е финансиран от Европейската комисия и националните фондове на седем партньори

По покана на Асоциация „Мария Кюри – МСА”, гр. Пловдив, България, представители на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, участваха в четвъртата Международна среща по проект INNOVENTER, финансиран от Европейската комисия и националните фондове на участващите 7 партньора от България, Албания, Кипър, Македония и Гърция. Срещата се проведе в Атина, Гърция с водещ партньор Националната федерация на работодателите на хора с увреждания, България.
 

Доц. д-р Христо Сирашки, като директор на Центъра за професионално обучение и преподавател от Стопанска академия „Д. А. Ценов”, и д-р Александрина Александрова, като изследовател към Института за научни изследвания, представиха презентация, свързана с част от целите на проекта: насърчаване на съвместните усилия на образователните институции и бизнеса в Балканско-Средиземноморския регион; трансфер на най-добри практики и ноу-хау за подобряване качеството на професионалното обучение с цел по-добро приспособяване на пазара на труда; създаване на стратегически партньорства между центровете за образование и обучение; актуализиране на насоките за развитие на предприемаческите умения чрез съвместни програми, съобразени с потребностите на малките и средни предприятия.  

 

Проведени бяха и неформални срещи с професионални гимназии от България, участници като ментори по социално предприемачество.
На форума бе представен и стартиралия от 17.12.2018 г. проект по програма Еразъм + № 2018-1-BG01-KA202-047867 „Базирано на ECVET продължаващо ПОО  в подкрепа на подобряването на предприемаческите умения у младите хора и микро МСП чрез управленско счетоводство”, финансиран от Европейската комисия.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета