Средношколци от 21 училища участваха в Национално ученическо състезание в Стопанска академия - velikotarnovo.utre.bg

Средношколци от 21 училища участваха в Национално ученическо състезание в Стопанска академия

18 март 2019, 17:17 | Мария Христова
  • Снимка:
    Стопанска академия

Проведе се и традиционната учебно-методическа среща с учители от участващите училищата

Стопанската академия „Димитър А. Ценов” в Свищов организира 32-то поредно издание на Националното ученическо състезание по икономика, което се проведе в две направления – „Предприемачество” и „Икономикс”. В състезанието участваха 117 ученици от 21 средни училища от Ботевград, Варна, Велико Търново (2), Враца (2), Габрово, Дряново, Левски, Луковит, Оряхово, Плевен, Пловдив, Полски Тръмбеш, Попово, Русе, Свищов, Севлиево, София, Стара Загора и Червен бряг. Състезанието бе организирано от Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, съвместно с катедрите „Индустриален бизнес и предприемачество” и „Обща теория на икономиката”. След официалното откриване на състезанието, учениците започнаха работа по зададените от катедрите казуси. Разпределени в различни аудитории по екипи или за индивидуално представяне, състезателите бяха подпомагани от 13 ментори, в лицето на асистенти, докторанти и изявени студенти от съответните катедри. Състезанието в направление „Икономикс” бе индивидуално и всеки участник имаше възможност да избира дали да участва с есе или с тест. Катедрата-организатор подготви тест от 30 закрити въпроса, а за предпочелите да напишат есе бе определена темата „Моето бъдеще в икономиката на България”.

 

В направлението се състезаваха 27 ученици от пет училища. Журито за оценка на решения тест и представеното есе беше в състав доц. д-р Людмил Несторов – ръководител катедра, ас. Елица Пекова и докторант Таня Рисемова. За най-добре представилите се участници на теста по „Икономикс” бяха връчени три награди, които завоюваха възпитаници на Старопрестолна професионална гимназия по икономика във В. Търново. С наградата на Ректора на Стопанска академия бе отличена Десислава Димитрова. При участниците с есе бяха връчени две награди от името на катедрата-организатор, които бяха присъдени на ученици от ПГСС – Попово. Първата награда завоюва Анна Марчева.

 

Направление „Предприемачество” предизвика 84 участници от 19 училища в 17 града. Сформираните 18 сборни екипа от различни училища, генерираха предприемачески идеи и оформиха предложения за разработване и предлагане на нов продукт на българския пазар, съответстващ на традициите и възможностите на „ТЕД-Производство” АД, и съдействащ за увеличаване на пазарния дял на дружеството. Заданието бе свързано с избор на наименование и правна форма за регистриране на самостоятелно обособена фирма, дефиниране наименованието на новия продукт, определяне на необходимите материални, финансови, човешки и др. ресурси, основните фирмени конкуренти и потенциални клиенти, формулиране на силните и слабите страни на дружеството, възможностите и заплахите, оформяне на виждане за прогнозни приходи и пазарен дял. Акцентът бе поставен върху оригиналното мислене и креативните способности на учениците да предлагат нови идеи за развитие на бизнеса и формулират възможни начини за повишаване на пазарния потенциал. В помощ на екипите бяха осем ментори, а презентациите на учениците оценяваше жури, председателствано от доц. д-р Искра Пантелеева.

 

В състава на журито бяха преподавателите от катедра ИБП доц. д-р Сергей Найденов, гл. ас. д-р Зоя Иванова, гл. ас. д-р Емил Николов и представители на община Свищов: Борислав Замфиров – зам.-кмет „Стопанска, финансова политика и спорт”; д-р Кристиян Кирилов – председател на Общински съвет; Нина Йосифова – старши експерт „Общински поземлен фонд”. В направлението бяха връчени награди за 1, 2, 3 място, грамоти и специални награди. Организаторите в направление „Предприемачество” проведоха и кръгла маса на тема „Бизнесът и образованието в областта на предприемачеството – перспективи и предизвикателства”, в която участваха преподаватели от катедра ИБП, ментори и представителни на практиката.

 

В рамките на 32-то Национално ученическо състезание се проведе и традиционната учебно-методическа среща с учители от участващите училищата. От страна на домакините, в работната среща участваха гл. ас. д-р Юлиян Господинов – координатор „Образователен маркетинг” към АЦККВО, ръководителите на катедрите-организатори в двете направления и доц. д-р Христо Сирашки – директор на академичните центрове за следдипломно и факултативно обучение. Двете страни дискутираха преподаването на икономически дисциплини в средните училища и възможности за продължаващо обучение, с които Стопанска академия може да бъде полезна на учителите.

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета