Община Свищов получава над 3 млн. лв. за закриване и рекултивация на депо за отпадъци - velikotarnovo.utre.bg

Община Свищов получава над 3 млн. лв. за закриване и рекултивация на депо за отпадъци

22 март 2019, 15:43 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Свищов

Средствата са от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда отпусна на община Свищов средства в размер на близо 3 млн. и 100 хил. лв. за реализиране на Проект „Закриване и рекултивация на депо за ТБО, община Свищов, м. Ненова шатра“. 

Депото за ТБО е с площ 48 900 кв. м. и е в експлоатация повече от 40 години. Дейностите по изпълнение на проекта включват изпълнение на строително-монтажни работи съгласно изготвения технически инвестиционен проект и изпълнението на техническата и биологичната рекултивация на депото за твърди битови отпадъци (ТБО), както следва:

•Подготвителни работи на строителната площадка – разчистване на терена, разполагане на временни съоръжения във връзка с изпълнението на СМР, и др.;

•Демонтажни работи;

•Доставка на необходимите материали, механизация и оборудване;

•Изпълнение на строително-монтажните работи;

•Биологична рекултивация на депото – благоустрояване на терена;

•Извършване на контролни тествания, изисквани съгласно действащата нормативна уредба.

След откриване на строителната площадка, срокът за изпълнение строително-монтажните работи и дейности за техническа рекултивация е до 7 календарни месеца, а срокът за изпълнение на биологичната рекултивация е 36 месеца от датата на подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Реализирането на проекта е от изключителна важност за Общината и е в съответствие с принципите за опазване на околната среда. Благодарение на своята активност и преодолените трудности във връзка с процедурата на ОВОС, община Свищов ще реализира пореден проект от голямо значение за района.

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета