Административният капацитет в България сe е подобрил с над 4% - velikotarnovo.utre.bg

Административният капацитет в България сe е подобрил с над 4%

26 март 2019, 16:37 | Мария Христова
  • Снимка:
    Стопанска академия

Това сочат резултатите от национално проучване на Стопанска академия

Тържествена церемония за обявяване на резултатите от годишно национално проучване „Индекс на административния капацитет на държавната администрация в Република България” се проведе на 22.03.2019 г. в Гранд хотел София, организирана от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов. За първи път в България се определя „Индекс на административния капацитет на държавната администрация”. Стопанска академия има традиция в организирането на конкурс „Най-добра администрация”, който се провежда вече три последователни години по силата на дарената от проф. Борислав Борисов на Стопанска академия търговска марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България и даваща право за организиране на събития под това наименование. На тържествената церемония в столицата присъстваха представители на администрациите на Президента и на Министерски съвет, на Националното сдружение на общините в Република България, на Представителството на Европейската комисия в България, Съюза на икономистите в Р България, Институт по публична администрация, Съюз на народните читалища, кметове, народни представители, преподаватели от Стопанска академия и други висши училища, студенти, медии и други гости. Обявяването на резултатите бе заключителен етап на изследване, проведено в рамките на две години по оригинална методика с участието на около 200 служители в над 80 структури на държавната администрация на централно, регионално и местно ниво. Инициатор на изследването и автор на методиката за определяне на „Индекс на административния капацитет на държавната администрация” е проф. Борислав Борисов, доктор по икономика и доктор на науките по администрация и управление, преподавател към катедра „Стратегическо планиране” при Стопанска академия. В организационен аспект изследването е подпомогнато от членове на катедрата и студенти от специалностите „Публична администрация” и „Управление на проекти”. Тържествената церемония откри проф. д-р Маргарита Богданова – ръководител катедра „Стратегическо планиране”, като акцентира че проучването на индекса на административния капацитет на държавната администрация има т. нар. „спил-овър” ефект, т.е. това е начин, по който науката се свързва с практиката и е полезна за обществото. По думите й, оценката на административния капацитет чрез единен индикатор може да послужи като отправна точка в последващите интервенции за подобряване на този капацитет и за цялостното модернизиране на системата. Проф. Богданова подчерта, че „не всяка катедра може да притежава и притежава такъв знаменателен учен като проф. Борисов, и не всяка катедра може да се похвали с такъв чудесен екип”. Приветствия към екипа, реализирал проучването и към гостите на тържествената церемония отправиха доц. д-р Иван Марчевски – ректор на Стопанска Академия, Павел Иванов – изпълнителен директор на Института по публична администрация, Леда Шиякова от Представителството на ЕК в България, Донка Михайлова – заместник-председател на УС Национално сдружение на общините в Република България, Николай Дойнов – председател на настоятелството на Стопанска академия, народните представители Станислава Стоянова, Петър Витанов и други гости на събитието. Проф. д.н. Борислав Борисов, представи резюме с резултатите от проведеното годишно национално проучване „Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България”. В своето изложение той подчерта, че в администрацията на изпълнителната власт работят близо 100 000 души, заети в 10 структури на централната и териториалните администрации. По думите му, всяка една от тях се отличава от останалите по отношение на своите области на управленска отговорност, нормативна регламентация на дейността, вътрешна структура, организация на работа, функции и численост на персонала. За проучване на административния капацитет на държавната администрация в България е проведено емпирично изследване през периода септември-ноември 2017 година и октомври-декември 2018 година. През 2017 г. средната оценка на всички компоненти на административния капацитет за всички групи администрации е 2.74. През 2018 г. административният капацитет в България сe е подобрил спрямо 2017 г. с над 4%. Проф. Борисов отбеляза, че общинските администрации имат добър административен капацитет, доста над средните стойности. Той поясни, че общините са разделени на четири категории: с население до 10 000 души, от 10 000 до 50 000, от 50 000 до 100 000, и над 100 000 души. „Очевидно е, че по-големите администрации имат и по-голям капацитет. Има малки държавни комисии, агенции, в които работят 20-30-50 души, а също така и големи администрации, в които работят 500-600 души. Ето защо е важно оценката на административния капацитет да се определи по различни групи администрации”, каза проф. Борисов. Той представи и книгата си „Административен капацитет на държавната администрация в България”, която подари на гостите. За атмосферата на церемонията се погрижиха квартет „Славей” на великата Надка Караджова, номинираната от Фондация „Димитър Бербатов” 10 годишна София Иванова от Варна, рокдивата Роберта и Георги Пейчев, които със своите изпълнения реализираха концепцията на организаторите – да съпоставят индекса на българския талант с този на държавната администрация.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета