НСИ : Област Велико Търново е на 9-то място в страната по брой на население - velikotarnovo.utre.bg

НСИ : Област Велико Търново е на 9-то място в страната по брой на население

24 април 2019, 10:18 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Велико Търново

539 жители са заминали за чужбина, 2 186 лица от други области са се заселили в региона

235 708 души наброява населението на област Велико Търново към 31 декември 2018 г., сочат данните на Отдел „Статистически изследвания” в старата столица. Това нарежда областта на девето място по брой на населението от 28-те области в България. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 3 424 души. На 1 000 мъже в региона  се падат 1 069 жени, като броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 г. включително. След 55 години, с нарастване на възрастта, се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението в област Велико Търново. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 23.5% от населението на областта. В сравнение с предходната 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 4.7 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Най-нисък е делът на възрастното население в общините Велико Търново и Стражица.

Към 31.12.2018 г. децата до 15 години са 30 039, или 12.7% от общия брой на населението в област Велико Търново и спрямо предходните 2017 г.  и 2016 г. този дял се запазва същия. Населението в трудоспособна възраст е 139 668 души. Трудоспособното население е намаляло с  2 539 души спрямо предходната година.

През 2018 г. 2 186 лица са се заселили в област Велико Търново от населени места на други области в страната, а 3 146 лица са се изселили от областта в други области на Република България. 762 души са заявили промяна на своя настоящ адрес от областта в чужбина, а лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в област Велико Търново, са 539. 

        Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета