Намаляват браковете и се увеличават разводите в областта - velikotarnovo.utre.bg

Намаляват браковете и се увеличават разводите в областта

24 април 2019, 10:29 | Мария Христова
  • Снимка:
    pixabay

През 2018 г. всички общини в областта имат отрицателен естествен прираст

През 2018 г. броят на сключените бракове в област Велико Търново намалява. Регистрираните юридически бракове са 807 и са с 56 по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 70 % са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 241 брака.

През 2018 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.1 и 28.9 години. За 84.1% от жените и 83.6% от мъжете, сключили граждански брак през 2018 г., той е бил първи.

Броят на разводите през 2018 г. е 338 и е с 18 повече от 2017 година. От всички прекратени бракове 74.9% се отнасят за населението в градовете.

За 7.7% от жените и 11.5% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2018 г., разводът не е бил първи.

 

През 2018 г. всички общини в областта имат отрицателен естествен прираст. В област Велико Търново са регистрирани 1 909 родени деца, като от тях 1 901 са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 186 деца, или с 8.9%.

Данните за 2018 г. показват че 58.1% от живородените са с майка на възраст от 25 до 34 години, като средната възраст на жената при раждане на дете е 28.7 години. През последните години средната възраст  при раждане постепенно нараства, като се забелязва положителна тенденция, изразяваща се  в намаляването на ранната раждаемост в областта.

През 2018 г. броят на децата, родени от майки под 25 години, е 515 и спрямо 2017 г. намалява с 62. Намаление се регистрира и при децата, родени от жени на възраст 40 и повече навършени години - от 69 през 2017 г. на 56 през 2018 година.

 

Относителният дял на живородените извънбрачни деца в област Велико Търново през 2018 г. е 66.7% или от всеки три живородени деца две са извънбрачни. Високата извънбрачна раждаемост може да се обясни със значителното нарастване на броя съжителства сред младите хора, без те да са оформени в юридически брак.

През 2018 г. в област Велико Търново броят на умрелите е 4 142 души и в сравнение с предходната година техният брой намалява със 131 души. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо и коефициентът на смъртност е 17.4‰.

Смъртността сред мъжете продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените.

Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е над два пъти по-висок в селата, отколкото в градовете. В териториален аспект най-висока е смъртността в община Сухиндол, а най-ниска в община Велико Търново.

 

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета