С 1,7 млн. лв. санират още три сгради в Горна Оряховица - velikotarnovo.utre.bg

С 1,7 млн. лв. санират още три сгради в Горна Оряховица

16 май 2019, 16:39 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Горна Оряховица

От проекта ще се възползват 62 домакинства

Община Горна Оряховица подписа договор с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-1.027-0006-С01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Горна Оряховица”

С реализацията на проекта ще се осигури повишаване на енергийната ефективност на три сгради в Горна Оряховица, 62 домакинства да преминат в по-горен клас на енергопотребление и ще подобрят жизнената си среда, както и ще се намалят емисиите на парникови газове в атмосферата.

Общата стойност на проекта е 1 724 239,83 лв., представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ /БФП/, от които 1 465 603,85 лева (85 %) от средства на Европейския съюз – ЕФРР и 258 635,98 лева (15%) Национално финансиране от бюджета на Република България.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета