Подкрепят производството на качествени семена с 1,2 млн. лева - velikotarnovo.utre.bg

Подкрепят производството на качествени семена с 1,2 млн. лева

19 май 2019, 08:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    pixabay.com

Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството

УС на ДФ „Земеделие“ утвърди за 2019 г. бюджет от 1,2 милиона лева за финансиране на „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“.

Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен и посадъчен материал. Финансирането е под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

Целта на подпомагането е да насърчи производството и използването на сертифицирани качествени семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и стандартен посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.

Максималният бюджет на помощта за периода на прилагане (2015-2020 г.) е в размер на 9 674 516 лева. Усвоеният ресурс по схемата за периода 2015-2018 г., е както следва: 2015 г. - 1 350 000 лв.; 2016 г. -   1 292 043 лв.; 2017 г. – 1 191 574 лв.; 2018 г. – 1 100 609 лв.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета