С близо 539 000 лв. в Свищов изграждат Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване - velikotarnovo.utre.bg

С близо 539 000 лв. в Свищов изграждат Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване

05 юни 2019, 10:06 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Свищов

Преустройството на сградата ще стартира в петък

Община Свищов в качеството си на бенефициент по проект „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”, стартира дейностите по преустройство, строително-монтажни ремонти и промяна на предназначението на съществуваща сграда, съгласно утвърдените от Министерство на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктура, съобразени с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността.

Дейностите ще стартират официално на 14-ти юни / петък/, от 11:00 часа в гр. Свищов, ул. „Княз Борис І“ № 36.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”.

Основна цел е осигуряването на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови, качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Създаване на новата услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" в гр. Свищов е в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Основните дейности по проекта са стартирали, съгласно предварително одобреният график. Предстои след реализиране на строително-монтажните работи, включително подобряване/осигуряване на достъп за хора с увреждания, да бъде извършена доставка, монтаж на оборудване и обзавеждане. Същото ще бъде съобразно утвърдените от Министерство на труда и социалната политика функционални изисквания.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца, като дейностите стартираха през м. януари 2019 г.

Общият размер на осигуреното финансиране е 538 827,78 лв., което е 100% безвъзмездно финансово подпомагане, като чрез Европейски фонд за регионално развитие то е в размер на 458 006,61 лв., а националното  финансиране е 80 824,17 лв.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета