Увеличават се местата в детските ясли на област Велико Търново - velikotarnovo.utre.bg

Увеличават се местата в детските ясли на област Велико Търново

13 юни 2019, 10:53 | Мария Христова
  • Снимка:
    velikotarnovo.utre

В тях работят 277 души, 131 са медицинските специалисти

21 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на  детски градини  с общо 1044 места в тях функционират в област Велико Търново към 31 декември 2018 г. Всички те се намират в градовете на региона. В сравнение с предходната година  местата в детските ясли  през 2018 г. се увеличават със 72, като в самостоятелните детски ясли местата са 798, а в яслените групи към детските градини – 246, по данни на отдел „Статистически изследвания” в старата столица.

Осигуреността с места в детските ясли през периода е 18.1% (с 0.8 процентни пункта по-висока от средната за страната). Спрямо предходната година осигуреността с места в областта се увеличава с 2.0 процентни пункта.

През 2018 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детските градини са постъпили 945 деца,  с 49 деца повече в сравнение с 2017 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 916 деца  От тях момчета са 473, а момичета – 443. В сравнение с предходната година броят на децата в детските ясли към 31.12.2018 г. се увеличава с 87.

През 2018 г. в разпределението на децата, отглеждани в детските ясли, най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 78.1%, следван от дела на децата на 1 година – 20.1%. Делът на децата на възраст над 3 години е 1.8% . Спрямо предходната година делът на децата на една година се увеличава с 4.3 процентни пункта, на тези над 3 години – с 0.6 процентни пункта, докато делът на децата на две години намалява с 4.9 процентни пункта.

В края на 2018 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, е 15.9%, с 2.1 процентни пункта по-висок спрямо 2017 г. Обхватът на децата на две годишна възраст е 36.1%, а на децата на една година – 9.4%

За да осигурят условия за нормално физическо и психично развитие и възпитание на децата, към края на 2018 г. в детските ясли в областта работят 277 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по „Здравни грижи“ са 131, като 129 от тях са медицински сестри и 2 са акушерки. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 146 души

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета