Община Свищов отново осигури възможност на младежи да започнат работа в администрацията - velikotarnovo.utre.bg

Община Свищов отново осигури възможност на младежи да започнат работа в администрацията

17 юни 2019, 14:53 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Свищов

Общината изпълнява осем проекта и програми в тази насока

Община Свищов изпълнява осем проекта и програми, насочени към осигуряване на заетост на безработни лица, регистрирани в „Бюро по труда“ – гр. Свищов от различни възрастови и социални групи и с различен образователен ценз. От 1.02.2019 година трима млади хора започнаха работа в администрацията на Община Свищов по програма „Старт на кариерата“.

На тях е осигурена  възможност за придобиване на опит и знания в ключови звена на общинска администрация, а именно:

 Дирекция „Административно-правно информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси“, Звено „Управление на проекти и европейски въпроси“;

Дирекция „Финансови дейности“, Отдел „Общински приходи“ и

Дирекция „Управление на собствеността и стопанските дейности“, Отдел „Управление на собствеността, стопански дейности и приватизация“.

Младите висшисти са разпределени на работа по различните дирекции и практиката им дава шанс да се сблъскат в реална среда с динамиката и същността на това, което са завършили в университета. 

На помощта и опита  на колегите в отделите и на знанията, които са получили в университета разчитат новоназначените специалисти, които вече пети месец трупат опит и стаж в общинската администрация.

Полина Георгиева е завършила специалност „Аграрна икономика“ в СА „Д. Ценов” Свищов, Зорница Маринова е  със специалност „Публична администрация“ в СА „Д. Ценов“ Свищов и Янко Русев е придобил специалност „Стопанско управление“ също в СА „Д. Ценов” Свищов. Те работят с желание, отговорни и ангажирани са в ежедневните си дейности и смятат, че тази програма е един успешен старт за тяхното усъвършенстване и също така ще им бъде предимство за реализиране в други звена и направления след изтичането й.

За да бъдат включени в програмата, младежите трябваше да отговарят на няколко условия: да са до 29-годишна възраст, регистрирани като безработни в бюрата по труда, без трудов стаж по специалността и завършили висше образование.

Чрез предоставената възможност Община Свищов продължава да реализира своята политика за осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел улесняване прехода между образование и заетост. Така ръководството на общинската администрация успява да постигне гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на пазарната икономика и пазара на труда. По този начин се постига гъвкава комбинация от знания, умения и опит, адекватно съответстващи на изискванията на пазарната икономика.

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета