Светослав Калчев встъпи в длъжност заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново - velikotarnovo.utre.bg

Светослав Калчев встъпи в длъжност заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново

20 юни 2019, 13:38 | Мария Христова
  • Снимка:
    Апелативна прокуратура

Той е назначен от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с единодушно решение

Светослав Калчев встъпи в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна  прокуратура – Велико Търново. Той е назначен на длъжността от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с единодушно решение. Актът за встъпване беше подписан в присъствието на апелативния прокурор Таня Недкова и колектива на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Светослав Калчев има 23 години юридически стаж. В Прокуратурата на Република България започва работа през 1997 г. като прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново. От 2005 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, като от 10.05.2010 г. до 23.05.2014 г. е заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново. След проведен конкурс, с решение на ВСС от 17.04.2014 г. е повишен в длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура – Велико Търново. Има  ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. Прокурор Светослав Калчев има значителен професионален опит. Работил е само като прокурор и последователно е повишаван в ранг и длъжност. Той се ползва с авторитет и уважение сред прокурорите от апелативния район и съдебните служители. Член е на Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество. От 2012 г. е хоноруван асистент по Криминалистика в Катедра „Наказателно – правни науки“ към Юридическия факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Велико Търново.“

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета