Мащабни ремонти на пътища започват в област Велико Търново - velikotarnovo.utre.bg

Мащабни ремонти на пътища започват в област Велико Търново

25 юни 2019, 10:10 | Мария Христова
  • Снимка:
    областна администрация

Стойността им е за близо 28 млн. лв.

На територията на областта през 2019г. се извършва ремонт за подобряване на експлоатационното състояние (превантивен ремонт) на определени участъци от републикански пътища по програмата за текущ ремонт и поддържане, както следва: Републикански път ІI-52 „Граница с обл. Русе - Вардим - Свищов“ от км. 34+000 до км. 42+200. Крайдунавския панорамен републикански път ІI-52 „Нов град-Свищов-Никопол” свързва пряко градовете Нов град-Свищов и Никопол разположени в три съседни области Русе, В.Търново и Плевен. Трафикът, преминаващ по него е тежък и интензивен. Предстои да бъде ремонтиран най-компрометирания участък от км 34+000 до км 42+200, който е с дължина 8,200 км. Общата стойност на ремонта съгласно заданието възлиза на 4 100 000 лв. с ДДС. Изпълнител е пътноподдържащата фирма „Пътни строежи-Велико Търново“. Ремонтните дейности са стартирали на 18.06.2019г.

Съгласно заданието ремонтът следва да бъде завършен до 28.07.2019г.

Път ІІ-53 Поликраище – Горна Оряховица – Елена е единствената връзка между Великотърновска и Сливенска област, пропускаща тежко автомобилно движение. Това е път с голяма социалната значимост по направлението от път I-5, през път I-4, към прохода „Вратник“ и Южна България. Участъкът, който предстои да бъде ремонтиран свързва големите села Поликраище и Първомайци с общинския център Горна Оряховица. Общата дължина на участъка е 6,289 км.

Към момента участъкът е с влошени експлоатационни и технически характеристики-  с наличие на пукнатини, разрушения и слягания и компрометирано отводняване. Постоянните ремонти, извършвани от ОПУ-В.Търново по програмата за текущ ремонт и поддържане са с краткотраен ефект. Необходимо е извършването на основен ремонт на същия. Ремонтните дейности стартираха на 21.05.2019 г. Изпълнител е пътноподдържащата фирма „Пътни строежи-Велико Търново“. Общата стойност на ремонта съгласно заданието възлиза на 3 201 818 лв. с ДДС. Съгласно заданието ремонтът следва да бъде завършен до 30.09.2019 г.

Републикански път ІII-3031 „Стамболово-Русаля-Хотница-Самоводене” свързва пряко горепосочените населени места с общинския център Павликени и с областния град Велико Търново. Трафикът, преминаващ по него е тежък и интензивен. Ще бъде ремонтиран най-компрометирания участък от км 8+900 до км 30+762. Общата му дължина е 21,862 км. Общата стойност на ремонта съгласно заданието възлиза на 10 931 000 лв. с ДДС. Изпълнител е пътноподдържащата фирма „Пътни строежи-Велико Търново“. Ремонтните дейности стартираха от 03.06.2019г.  Съгласно заданието ремонтът следва да бъде завършен до 28.07.2019г.

Пътят Миндя – Присово е основна и най-пряка връзка за жителите на 5 големи села от община Велико Търново с областния център. Основен ремонт на участъка не е правен, а през годините е поддържан чрез програмата за текущ ремонт и поддържане. Ремонтните дейности стартираха в края на м. октомври 2018г. Изпълнител е пътноподдържащата фирма „Пътни строежи-Велико Търново“ АД. Обща дължина: 18,956 км. Общата стойност на ремонта съгласно заданието възлиза на 9 346 774 лв. с ДДС. През 2018 г. е извършено нивелетно фрезоване на настилката, изсичане на храсти и млада гора и някои земни работи. Стойност на ремонтните работи за 2018г. - 284 047 лв. с ДДС. Ремонтните дейности продължават и през 2019. Съгласно заданието ремонтът следва да бъде завършен до 30.06.2019 г.

Същевременно с изпълнението на горепосочените мащабни ремонтни дейности на територията на област Велико Търново са изпълнени, изпълняват се или предстои да бъдат изпълнени и други дейности по текущ ремонт и поддържане на останалите пътища от РПМ на обща стойност 1 294 723 лв. с ДДС. През м. август е предвидено да се изпълнят дейностите на стойност около 20 000 лв. с ДДС.

Одобрено е задание за ремонт на път II-55 Проход на Републиката на стойност 255 815 лв. с ДДС. Дейностите към този момент не са стартирали.

Изпратено е за одобрение от АПИ извънредно задание за изпълнение на аварийно-възстановителни дейности в следствие на наводненията през м. май на стойност 120 974 лв. с ДДС. Одобрение от АПИ ще очаква и извънредно задание на ремонтни дейности на път III-514 в урбанизираната територия на град Велико Търново на стойност 70 217 лв.  с ДДС.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета