Обявяват резултатите от съвместния проект на Свищов и Зимнич - velikotarnovo.utre.bg

Обявяват резултатите от съвместния проект на Свищов и Зимнич

07 юли 2019, 15:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

С 1,5 млн. евро се модернизират болниците в двата града

На 8-ми юли 2019, Управляващият Орган (Министерство на Регионалното Развитие и Публичната Администрация, Румъния), Националният Орган (Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството, България) и Съвместният Секретариат (Регионален Офис за Трансгранично Сътрудничество - Кълъраш за границата Румъния – България) на Програмата Interreg V-A Румъния-България ще организират в Свищов, в Заседателната Зала на Община Свищов посещение на място за популяризиране на резултатите, постигнати в рамките на проект: “Вашето здраве има знaчение! Модернизация на болниците в градовете Зимнич и Свищов”, код e-MS: ROBG-174, проект, финансиран в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Проектът е с приблизителна стойност 1,5 милиона евро - “Вашето здраве има знaчение! Модернизация на болниците в градовете Зимнич и Свищов”, и се изпълнява от Административно – териториална единица – Град Зимнич, в качеството му на Водещ бенефициент в партньорство с Община Свищов. Проектът има за цел да подобри ефективността на здравните услуги и сътрудничеството между доставчиците на здравни услуги на общинско ниво в Зимнич и Свищов. Посредством изпълнението на проекта са модернизирани две болници в Зимнич и Свищов (чрез обновяване на болничната сграда в Свищов и закупуване на медицинско оборудване за двете болници - електрокардиограф, обща анестезия, операционни маси, компютърна томография, линейка тип С и др.), осигурявайки професионално и качествено лечение на различни видове заболявания с различна сложност чрез ранна и бърза диагностика. Освен това, създаването на необходимите материални условия за разнообразяване и подобряване на качеството на предлаганите медицински услуги в съответствие със съвременните здравни стандарти ще окаже влияние върху качеството на живот в градовете Зимнич и Свищов.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета