Дипломанти на Стопанска академия кандидатстваха за магистри веднага след държавния си изпит - velikotarnovo.utre.bg

Дипломанти на Стопанска академия кандидатстваха за магистри веднага след държавния си изпит

07 юли 2019, 11:20 | Мария Христова
  • Снимка:
    Стопанска академия

Свищовското висше училище предлага обучение в магистърска степен Икономика и Администрация и управление

В рамките на два дни десетки дипломанти на Стопанска академия, завършили различни специалности в ОКС „бакалавър”, кандидатстваха за продължаване на висшето си образование в ОКС „магистър” в родната Алма матер. Най-нетърпеливите се възползваха от възможността още в деня на държавния си изпит, след получаване на оценката, да кандидатстват в избраната магистърска програма.  
Свищовското висше училище е акредитирано да предлага обучение в магистърска степен по две професионални направления: 3.8. Икономика; 3.7. Администрация и управление. За академичната 2019/2020 година, Стопанска академия осъществява прием по 40 магистърски програми, пет от които са на английски език, в редовна и дистанционна форми. Приемът на документи стартира на 24 юни и ще продължи до 24 август за редовно обучение, а за дистанционно – до 26 септември. За редовна форма на обучение могат да кандидатстват придобилите ОКС „бакалавър” в направленията „Икономика” или „Администрация и управление”. За дистанционна форма, кандидатите следва да притежават диплома за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”.
Първият възпитаник на Стопанска академия, които подаде документи веднага след държавния си изпит, кандидатства за редовна форма на обучение в МП „Индустриален мениджмънт”, а първият кандидатствал със среден успех от бакалавърска степен Отличен (6.00) и оценка от държавен изпит Отличен (6.00) е посочил като първо желание МП „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”.  Една част от кандидатствалите веднага след държавния си изпит възпитаници на Стопанска академия са предпочели дистанционната форма на обучение в ОКС „магистър” поради възможността да съчетаят ученето с работа, с отглеждане на децата си или с пребиваването им в различни части на света. 
Първите кандидат-магистри неикономисти, подали документи още в първия ден от тазгодишната кандидатстудентска кампания са лекар, кандидатстващ за МП „Здравен мениджмънт” и майка с малко дете, завършила Висшето военноморското училище, избрала МП „Валутен, митнически и данъчен контрол”. 
Като иноватор и доказал се лидер в дистанционното обучение на магистри, Стопанска академия регулярно осъвременява учебните планове и предлаганите магистърски програми на български и на английски език, за да бъдат съобразени максимално с изискванията на работодателите и бизнеса. Новата магистърска програма, по която ще се осъществи прием за първи път е „Регионалистика”, в ПН „Администрация и управление”. 
Свищовската академия осигурява за своите магистри пълен комплект учебни материали за подготовка, 24/7 онлайн достъп до всички електронни ресурси за обучение, постоянен контакт с преподавателите и консултантите по съответната дисциплина. За улеснение на студентите, присъствени редовни изпитни сесии се провеждат само в събота и неделя. Освен това, има изнесени центрове в София и Стара Загора за административно обслужване, в които могат да се подават документи и да се полагат изпити. За да могат студентите в дистанционна форма по-лесно да съчетават работа и учене, учебният процес е разделен на модули, което води и до по-равномерно разпределение на усилията през семестъра. За дистанционните магистри е осигурена и възможност за разсрочено плащане на семестриалните такси, които са едни от най-атрактивните в страната. Сред предимствата за студентите на Стопанска академия в ОКС „магистър” са улеснен достъп до стипендиантски и стажантски програми,  възможност за участие в академичния живот, в програма Еразъм+, в международни студентски бригади. Завършилите получават световнопризната диплома и Европейско дипломно приложение, и имат реални перспективи за успешна кариерна реализация в организации от публичния, корпоративния и неправителствения сектори в България и чужбина. 
В деня на държавните си изпити, дипломантите на Стопанска академия получиха новите рекламно-информационни материали, представящи възможностите за продължаване на обучението им в ОКС „магистър”, а новият видеоклип събра хиляди гледания в социалните мрежи

Актуална и подробна информация за предлаганите магистърски програми в редовна и в дистанционна форми на обучение, начина и сроковете за кандидатстване се публикува на сайта на Стопанска академия: www.uni-svishtov.bg/kskmКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета