Стартира записването на приетите в 84-ти випуск първокурсници в Стопанска академия - velikotarnovo.utre.bg

Стартира записването на приетите в 84-ти випуск първокурсници в Стопанска академия

10 юли 2019, 12:33 | Мария Христова
  • Снимка:
    Стопанска академия

Срокът за записване е до 13 юли включително

Най-нетърпеливите новоприети студенти в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се записаха веднага след обявяване на резултатите от първо класиране за Кандидатстудентска кампания 2019. Първокурсниците, част от които бяха придружени от своите родители, бяха посрещнати в новооткрития Фронт офис за обслужване на студенти, където получиха своите заверени студентски книжки. Първият записан студент е Магдалена Стоянова от гр. Етрополе, завършила местната ПГ „Тодор Пеев”. Получила цялата необходима информация само от сайта на свищовското висше училище, тя е избрала специалност „Маркетинг” в редовна форма на обучение. Минути по-късно студентската си книжка получи и Цветан Бачийски от гр. Кнежа, завършил ПГЗ „Стефан Цанов”, който кандидатства в Стопанска академия по препоръка на свои приятели – студенти в Свищов. Той е приет също в редовна форма на обучение, в спец. „Стопански и финансов контрол”. 

 

Първият записан студент в задочно обучение е Лилия Нейкова от гр. Русе, завършила ПГИУ „Елиас Канети”, приета в спец. „Икономика на туризма”. По думите й, влияние за избора на висше училище са оказали нейни близки, възпитаници на Стопанска академия. И тримата първокурсници са кандидатствали единствено в Свищов, като в класирането участват с оценка от държавен зрелостен изпит. Сред мотивите за избора на висше училище, новозаписаните свищовски студенти посочват още високата оценка сред работодателите за възпитаниците на Стопанска академия, отличната подготовка на дипломиралите се и перспективните възможности за кариерна реализация. Важни фактори за избора на Стопанска академия, според студентите, са също социално-ориентираните такси за обучение, ниската цена за издръжката на живот в Свищов, възможностите за участие в международни проекти и стипендиантски програми.
Приемът на студенти в СА „Д. А. Ценов” за академичната 2019/2020 година в ОКС „бакалавър”, направления „Икономика” и „Администрация и управление” е за обучение, субсидирано от държавата и обучение, финансирано от обучаемите. За редовно обучение по държавна поръчка прием се осъществява по 15 специалности, а за задочно – по 14. При платената форма, за редовно обучение специалностите са 15, за задочно – 16, а за дистанционно – 11.    

И през настоящата кандидатстудентска кампания, в Стопанска академия се запазва тенденцията на по-голям интерес към задочната форма на обучение. Освен реализирания прием за задочно обучение по държавна поръчка,  при първо класиране за платено обучение в задочна форма са приети над 120 души. Кандидат-студентът, приет с най-висок бал за задочно обучение по държавна поръчка е Пламен Тодоров от с. Липница, обл. Враца, завършил ПГ по химични технологии „Васил Левски” – гр. Мизия. Той е приет в спец. „Счетоводство и контрол” с бал 29.85, при максимален 30.00. 

Дистанционната форма на обучение, която се реализира за първа година в ОКС „бакалавър”, привлече интереса на 65 участници в първо класиране. С получената акредитация за обучение в дистанционна форма, Стопанска академия вече осъществява всички възможни форми за обучение на бакалаври. Дистанционното обучение представлява успешна алтернатива на задочната и редовната форми на обучение, съчетавайки техните предимства. Базирано е върху използването на съвременните достижения в областта на информационните технологии и тяхното приложение. Присъствени са само изпитните сесии, които могат да бъдат провеждани освен в Свищов, и в изнесените центрове на Стопанска академия в градовете София и Стара Загора. Дистанционното обучение е предпочитано от хора, които искат да учат докато работят, пътуват, почиват, забавляват се или отглеждат децата си. За редовно обучение по държавна поръчка с най-висок бал на първо класиране – 29.67, е приета Ива Кирилова от гр. Свищов, завършила ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, избрала спец. „Застраховане и социално дело”. Част от първите записани новоприети студенти в редовна форма на обучение са кандидатствали със сертификати от проведените от Стопанска академия национални ученически състезания по икономика в различни направления. Сертификатите им дават право да се запишат по първа желана специалност в редовно обучение и да ползват студентско общежитие безплатно за първата година. Настаняване в общежитие се полага за всеки студент на Стопанска академия, приет в редовна форма на обучение.

Кандидат-студентите, които не са приети при първо класиране, продължават да участват в следващите автоматично. Срокът за записване на приетите студенти от първо класиране е до 13.07.2019 г., включително. Работното време на Фронт офиса за записване на новоприетите студенти при Стопанска академия през седмицата е от 08:00 до 17:00 ч., а в съботния ден – от 09:00 до 16:00 ч. 
Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 15 юли 2019 г., а от трето класиране – на 22 юли 2019 г. До края на настоящата кандидатстудентска кампания в Свищов предстоят още три от предварително планираните месечни изпитни сесии – на 20 юли, 31 август и 14 септември (събота от 13:00 часа). Класиране за попълване на незаетите места ще бъде обявено (при необходимост) до 30 септември. 
Приемът на документи за кандидатстване в Стопанска академия за обучение в ОКС „бакалавър” продължава. Освен с оценка от държавен зрелостен изпит и с полагане на конкурсен изпит в Свищов, желаещите могат да кандидатства още с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище или с оценка от национални и международни олимпиади. Резултатите от всяко класиране се обявяват в интернет страницата на Стопанска академия www.uni-svishtov.bg, където се публикува и актуална информация за възможностите за кандидатстване, специалности и форми на обучение, такси, срокове, необходими документи и др.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета