Проект обедини усилията на две училища за различен етнически подход - velikotarnovo.utre.bg

Проект обедини усилията на две училища за различен етнически подход

16 юли 2019, 12:48 | Мария Христова
  • Снимка:
    ОУ "Бачо Киро"

  • Снимка:
    ОУ "Бачо Киро"

„Винаги различни, но винаги заедно“ приключва през август

Проект „Винаги различни, но винаги заедно“ се реализира от Основно училище „Бачо Киро” във Велико Търново в партньорство с Обединеното училище в Джулюница. Проектът е с продължителност 23 месеца - от октомври 2017 до август 2019. Финансирането е от МОН, чрез Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, и е на обща стойност 39 510 лв.

„Винаги различни, но винаги заедно“ е насочен  към създаване на  условия за съвместни образователни дейности на ученици с различен етнически произход; изграждане на положителна нагласа към различната културна специфика и се стимулира междукултурното разбиране и общуване между ученици от двете училища в благоприятна и толерантна среда, посредством съвместни извънкласни дейности.

Проектът поставя и специфични цели, като гарантиране на равнопоставени условия и достъп за учениците от етническите малцинства и повишаване на образователните им резултати, формиране на етническа толерантност и приемане на представители от различни малцинствени общности.

Сред основните цели на проекта е и намаляване броя на отпадналите ученици от етническите малцинства, мотивиране и подкрепа на учениците за продължаване на образованието им в гимназиален етап.

За изпълнение целите на проекта са сформирани 6 групи: Гражданско образование, Клуб „Участвам и променям“, Клуб „Аз и светът“, Изкуства,

Ателие „Пъстра черга“, Клуб „Рококо“, Клуб „АРТ“ и Спорт.

По проекта се проведоха се и междуучилищни дейности: Зелено училище „Академия за приятелство“, Спортни състезания  и Кулинарен уъркшоп „Никой не е по-голям от хляба“, Артпленер „Сръчковци“, Екскурзия с образователна цел до гр. Габрово „Торба лъжи“.

Учители от двете партниращи си училища участваха в открити уроци с елементи на интеркултурно образование, обучение за работа в мултикултурна среда и кръгла маса за споделяне на добри практики за работа в интеркултурна среда.

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета