112 души в община Свищов са намерили работа за месец чрез Бюрото по труда - velikotarnovo.utre.bg

112 души в община Свищов са намерили работа за месец чрез Бюрото по труда

22 юли 2019, 13:22 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Свищов

Безработицата намалява до 4%

През месец юни в община Свищов се отчита тенденция на намаляване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 628  души, което представлява намаление в сравнение с предходния месец с 51 души.

Равнището на безработица намалява с 0.3 пункта и в края на месеца е 4.0 % /при 5.2 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 692 души или със 64 души повече от сегашния, а равнището е било 4,4 %.

Налице е тенденция на доминиране дела на безработните жени над този на мъжете, като броят на жените е по-голям с 30 души. Лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 11.94  на сто, а броят им е 75 души. Групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 258  души и относителен дял 41,09 на сто. Възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна - 295 души и относителен дял 46,97  на сто.

Броят на лицата с работническа професия е 178 души, а относителният им дял заема 28,34 на сто. Тази група  е на последно място през месеца, като се отбелязва намаление и този месец с 20 души и снижение на дела с 0,82 пункта.

Броят на лицата без специалност и квалификация вече е на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 219  души. Групата на специалистите без работа вече е на първо място и обхваща 231 души.

Намаляват безработните със средно и начално образование, като се повишава делът на лицата с основно и висше образование.

През месец юни новорегистрираните лица на пазара на труда в община Свищов са 92 души, лицата с възстановена регистрация – 2 /обща численост на входящия поток 94 души/. Изходящият поток наброява 145 души, от които 129 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 112 души, от които 7 – по ОП „РЧР”, 9 - по програми, 5 – по насърчителни мерки, а останалите 91 – на първичен пазар.

Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 16.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета