Петима са наети по проект „Обучения и заетост” в община Свищов - velikotarnovo.utre.bg

Петима са наети по проект „Обучения и заетост” в община Свищов

26 юли 2019, 12:01 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Свищов

Те работят на пълен работен ден на позициите „портиер” и „технически сътрудник“

Проект „Обучения и заетост” – Компонент II, по който работи община Свищов, е насочен към  безработни лица с 50 и над 50 процента трайни увреждания, на възраст над 29 години. По това проектно предложение от месец февруари 2019 г. са назначени 5 лица, от които 4 портиери и 1 технически сътрудник. Те  работят на пълен работен ден на позициите „портиер”  и „технически сътрудник“ за срок от 24 месеца на територията на гр. Свищов – Спортна зала „Септември“ и кметствата в селата Царевец, Българско Сливово, Драгомирово и Хаджидимитрово.

Наетите лица отговарят на всички изисквания по програмата – регистрирани в Бюрото по труда,  с  установена степен на трайно намалена работоспособност 50 и над 50%, но с възможност за участие в пазара на труда. Така за тях е обезпечена заетост на пълно работно време за срок от 24 месеца.

По този начин се дава възможност на хора, поставени в неравностойно положение, да подобрят качеството си на живот и да се реализират на трудовия пазар.

Красимира Маринова от Българско Сливово, Юлия Асенова от Драгомирово, Лилия Славева от Хаджидимитрово и Иван Евтимов от Царевец работят вече осми месец като портиери. Тяхната работа е свързана с осъществяване на пропускателен режим на входа на сградата, където работят; посреща и упътва гражданите; следи за реда в сградата; изпълнява и други дейности, съгласно длъжностната характеристика.

Силвия Евтимова е от Свищов и е назначена на работа в Спортна зала „Септември“ като технически сътрудник. Тя ще анализира и обобщава входящата и изходяща информация, ще приема и изпраща електронни съобщения и ще изпълнява и други дейности, свързани с естеството на работа.

В първите три месеца от стартиране на програмата на лицата бяха определени наставници, чийто задължения са да ги въведат в същността на работата и да ги запознаят с основните им задължения и отговорности.

Всички наети лица по програмата изразиха своето удовлетворение от факта, че Община Свищов им подава ръка и ги наема на работа. По този начин им се дава допълнителна възможност за устойчива заетост, тъй като това е една от най-уязвимите групи на пазара на труда и липсата на ангажираност и заетост може да доведе до загуба на трудови умения и социална изолация.

Именно поради тези причини Общинската администрация Свищов подкрепя и участва с проектни предложения във всички обявени схеми за наемане на лица от социално уязвими групи, насочени към осигуряване на заетост.

По този начин  Община Свищов продължава своята политика на социална ангажираност и подаване на ръка на хората с увреждания, за да се чувстват пълноценни и полезни граждани.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета