БАБХ със съвети за храненето на домашните животните - velikotarnovo.utre.bg

БАБХ със съвети за храненето на домашните животните

27 юли 2019, 12:35 | Мария Христова
  • Снимка:
    pixabay.com

Животните не трябва да се пускат на паша на земи, торени с органични торове минимум 21 дни след третирането

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в България и превенцията за разпространение на заболяването Африканска чума по свинете, Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) припомня, че изискванията за храненето на животните важат за всички лица, които отглеждат и се грижат за животни, включително и за задоволяване на нуждите на собственото домакинство. Прилагането на мерките по отношение условията за храненето на животните са определени в Закона за фуражите. Това се отнася и за т.нар. „заден двор“, в който се отглеждат прасета.

Препоръки по отношение на задълженията на стопаните и храненето на животните в „заден двор“ са дадени и от екипа за спешни действия на Европейската комисия и са съобразени със Стратегията на Европейския съюз за борба със заболяването Африканска чума по свинете.

Комбинираните фуражи в България, в по-голямата си част, се предлагат гранулирани, като процеса се извършва при температура над 70 °C, което убива вируса на АЧС.

Със Закона за фуражите се забранява храненето на животните с фуражни суровини, които са получени от преработката на странични животински продукти като се спазва изцяло забраната, въведена с Регламент на ЕС  (Регламент (ЕО) № 999/2001). Забранява се храненето на животните с кухненски отпадъци или с фуражни суровини, съдържащи кухненски отпадъци или получени от кухненски отпадъци.

Не е позволено и храненето на селскостопански животни със зелена трева, директно чрез паша или чрез окосена зелена маса от земя, която е торена с органични торове или подобрители на почвата, различни от оборски тор. Животните не трябва да се пускат на паша на тези земи минимум 21 дни след наторяването.

При хранене на животни лицата, които ги отглеждат, трябва да спазват изискванията за съответните дейности, определени в Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиената на фуражите.

Съгласно Закона за ветеринарномедицинска дейност, общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. Там е посочено, че кметовете и кметските наместници са задължени да осъществяват контрол за спазване на Наредбата.

Прилагането на мерките за превенцията за разпространение на заболяването Африканска чума по свинете е отговорност на всички заинтересовани страни. Съдействието и сътрудничеството на всички институции, включително органите на местната власт, е решаващо в усложнената епизоотична обстановка.

От БАБХ призоваваме всички граждани да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията 0700 122 99 в случаите, когато станат свидетели на неспазване на изискванията, посочени по-горе.

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета