Асоциацията по ВиК проведе заседание на общото събрание - velikotarnovo.utre.bg

Асоциацията по ВиК проведе заседание на общото събрание

13 август 2019, 12:17 | Мария Христова
  • Снимка:
    областна администрация

Актуализиран е Регионалният генерален план на ВиК системите и съоръженията

Днес в Областна администрация Велико Търново се проведе извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД - Велико Търново. Срещата премина под ръководството на областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е председател на асоциацията. На нея присъстваха и  Цветомир Атанасов - главен секретар на Асоциацията по ВиК, счетоводители, експерти, кметове и представители на общините.
Общото събрание прие препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци"  ООД – Велико Търново за 2020 г. да бъде 25 000 лева. Вноските на общините в проектобюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико Търново са съобразно с процентното съотношение на гласовете им. Община Велико Търново - 22.30%, Община Горна Оряховица - 11.74%, Община Елена - 2.37%, Община Златарица - 1.00%, Община Лясковец - 3.37%, Община Павликени - 6.00%, Община Полски Тръмбеш 3.63%, Община Свищов - 10.57%, Община Стражица - 3.20% и Община Сухиндол - 0.64%.
По време на заседанието бе прието решение за актуализация на Регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от "ВиК Йовковци" ООД - Велико Търново, след изготвяне на Регионално прединвестиционно проучване по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета