80 безработни в община Свищов са започнали работа през юли - velikotarnovo.utre.bg

80 безработни в община Свищов са започнали работа през юли

24 август 2019, 14:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Отчитат намаление на безработицата в региона

През месец юли в община Свищов се отчита тенденция на намаляване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 617  души, което представлява намаление в сравнение с предходния месец с 11 души.

Равнището на безработица намалява продължава да се снижава и в края на месеца е 3,9 % /при 5.3 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 680 души или със 63 души повече от сегашния, а равнището е било 4,3 %.

 

Лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 8.75 на сто, а броят им е 54 души. Отчита се намаление на абсолютния брой с 21  души. През месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 262  души и относителен дял 42,46 на сто. Отчита се увеличение на абсолютния брой с 4 души и нарастване на дела им с 1,37 пункта.

Възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 301 души и относителен дял 48,78 на сто.

 

Групата на специалистите без работа и отново е на първо място и обхваща 219    души. Отбелязва се намаление с 12 души. Висшистите без работа са 155 души с относителен дял 25.12 на сто от образователната структура.

Лицата със средно образование са 302, което е 48.95 на сто.

През месец юли изходящият поток превишава входящия с 11 души. Новорегистрираните лица са 95 души, а лицата с възстановена регистрация са 4. Изходящият поток наброява 110 души, от които 80 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 60 души, от които 7 – по ОП „РЧР” и 1 - по програми, а останалите 52 – на първичен пазар.

Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица  и други причина са 30.

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета