17 многофамилни жилищни сгради в Свищов вече са санирани - velikotarnovo.utre.bg

17 многофамилни жилищни сгради в Свищов вече са санирани

07 септември 2019, 13:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Стойността на проекта е 2 754 827.38 лева

В 17 броя многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов  напълно са завършени строително-монтажните работи, свързани с обновяване и внедряване на предвидените мерки за енергийна ефективност. Това съобщават от общинската администрация в крайдунавския град. Всички обекти са въведени в експлоатация в рамките на предвидените в договорите с изпълнителите срокове, а техническите паспорти на сградите са актуализирани.
Изпълнените на мерки ще допринесат за постигането на целите на проекта, а именно: по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия; подобряване на експлоатационните характеристики и удължаването на жизнения цикъл на сградите; осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.
Сградите обект на интервенция вече имат модерен облик и подобрен комфорт на обитаване за всички живущи в тях, което е инвестиция в устойчивото развитие на Община Свищов.
Изпълнението на проектните дейности ще допринесе за постигане на националната цел по отношение на повишаване на енергийната ефективност, а именно – достигане на 25% по-висока енергийна ефективност към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата. 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 2 754 827.38 лева, от които: 2 341 603.28 лева - безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския фонд за регионално развитие и 413 224.10 лева - национално финансиране.
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, считано от датата на подписването на Договора с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета