Велико Търново домакинства втората международна конференция „Мечтайте дръзко“ - velikotarnovo.utre.bg

Велико Търново домакинства втората международна конференция „Мечтайте дръзко“

08 септември 2019, 14:35 | Мария Христова
  • Снимка:
    организатори

Двудневният форум ще е в зала 500 на Областната администрация

Какви са стандартите и методологиите за младежка работа?

Какво е състоянието на университетското и професионално образование и обучение на младежки работници?

Поколението на скрийнейджърите и степента на дигитализация на младежката работа

Каква е ролята на младежката работа за ранното насочване към професионално образование и откриване на таланти?

Това са част от темите, които ще бъдат представени и обсъдени по време на втората международна конференция „Мечтайте дръзко“, посветена на предизвикателствата пред развитието на младежката работа.

Конференцията ще се проведе на 9 и 10 септември 2019 в зала 500 в Областна администрация Велико Търново. Организира се от Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и фондация Граждански институт и има за цел да насърчи дебата между университети, публични и частни партньори, изследователи, младежки работници и младежки лидери за предизвикателствата пред развитието на младежката работа в Европа. Тази година Конференцията има партньорството на Областна администрация Велико Търново.

Специален гост на конференцията ще е проф. д-р Хауърд Уилямсън от Факултета по хуманитарни и социални науки на Университета на Южен Уелс с над 40 годишен опит в областта на младежката работа. Носител на Ордена на Британската империя за услуги към младите хора (2002). Гости са и Имре Симон от Европейската агенция за младежка информация и консултации и Таня Басараб от Партньорството между ЕС и Съвета на Европа в областта на младежта.

В научно-практическата конференцията ще бъдат представени резултатите от работата на изследователи и практици от различни институции, отговарящи за политиките и прилагането им в областта на развитието на младежката работа в България – агенции, общини, университети, младежки центрове за развитие, неправителствени организации и др.

Ще бъде връчена Наградата „Мечтайте дръзко“ 2019 за принос в развитието на младежките изследвания, както и на младежката работа.

Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“ е един сред първите в България, който предложи квалификация за новата професия – младежки работник, като през учебната 2014/2015 в партньорство с Граждански институт стартира следдипломно университетско образование за придобиване на следните професионални квалификации в областта на младежката работа - консултант „Младежки дейности”, Организатор на младежки прояви и инициативи  и Организатор на доброволчески програми – в резултат на научно-изследователски проекти, насочени към проучването и подкрепа на развитието на младежката работа.   През учебната 2016/2017  педагогическият факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“  откри магистърска програма по младежка работа.

Цел на вуза е чрез ежегодна международна научно-приложна конференция да насърчи дебата между университети, публични и частни партньори, изследователи, младежки работници и младежки лидери за предизвикателствата пред развитието на младежката работа в Европа.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета