Представиха проекта за патронажна грижа в Свищов - velikotarnovo.utre.bg

Представиха проекта за патронажна грижа в Свищов

13 септември 2019, 09:48 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Свищов

Той ще се реализира с 228 272 лв. Европейско и национално финансиране

В Зала 1 на община Свищов се проведе встъпителна конференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов ”, Договор № BG05M9 OP001-2.040-0005-С01 между Министерство на труда и социалната политика и община Свищов.


Конференцията беше открита от Анелия Димитрова – заместник-кмет „Управление на европейски проекти, образование и устройство на територията“  и ръководител на Проекта, с  разяснение за  същността, целите и ефекта от реализирането на новата социална услуга, а приветсвени слова за социалната ангажираност, отговорност и професионализъм на служителите от социалните услуги,  направи кметът на община Свищов Генчо Генчев.

 

Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда – патронажна грижа и изграждане на капацитет за предоставянето им.

 

Неговата продължителност е до 1 октомври 2020 г., а стойността му - 228 272,16 лв. Финансирането от Европейски социален фонд (ЕСФ) е в размер на 194 031,34 лв., а националното финансиране - 34 240,82 лв.

Потребители, които желаят да ползват мобилни интегрирани почасови здравно–социални услуги в домашна среда - патронажна грижа могат да бъдат:

Възрастни хора над 65 годишна възраст (навършили 66 години), с ограничения или невъзможност за самообслужване;

Хора с увреждания и техните семейства

За ползване на услугата патронажна грижа по Проекта не се заплаща месечна потребителска такса.

Всяко лице ще получи услуги до 2 часа дневно, за 12 месеца, считано от 01.10.2019 г., предоставени от екип от обучени по проекта специалисти, включващи:  медицински специалисти:  фелдшер, 4 медицински сестри и  1 рехабилитатор; специалисти по социални дейности / 18 социални асистенти и 2 социални работници/; психолог; шофьор.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета