Председателят на Общински съвет – Павликени Ваня Антонова : „Трябва широко обществено обсъждане на общинските проекти“ - velikotarnovo.utre.bg

Председателят на Общински съвет – Павликени Ваня Антонова : „Трябва широко обществено обсъждане на общинските проекти“

20 септември 2019, 10:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    личен архив

Не бива чак след реализирането на проектите да се виждат техните слабости, казва Антонова

-Госпожо Антонова, Вие имате забележителна професионална биография на човек от реално работещия бизнес в Павликени. Ръководите едно успешно предприятие, позната сте като човек с доказани управленски умения, аналитичен подход и изразена екипност. С какво тези Ваши качества Ви помагаха в работата като председател на Общинския съвет по време на изтичащия мандат?

- Бизнесът е една голяма школа. В него натрупах опит, който ми помага изключително много сега. Аз съм човек, който може да работи с хора на различни нива. В бизнеса човек има по-голяма свобода за действие. Понякога нещата се случват толкова динамично, че не успееш ли да вземеш бързо и адекватно решение, последствията могат да бъдат доста отрицателни. Динамиката на процесите изисква  да имам бързи реакции и да действам – тук и сега. Работата ми като  председател е малко по-рамкирана, но натрупаните  социални умения ми помогнаха да навляза по-бързо в нея и да си определя приоритетите. Ежедневната ми комуникация с работещите е изградила в мен умението бързо да се ориентирам в проблемите на хората.

- Какви условия за развитието на местния бизнес са осигурени в община Павликени? Какво може да се желае и направи в тази посока?

- Когато се говори за развитие на местния бизнес, не трябва да има политически пристрастия и влияние. Трябва трезво и мъдро мислене, мислене в перспектива, ако милеем за общината си и за нейното бъдеще. На този етап има субективно  залитане в подкрепа или избор на изпълнители при по-малките местни проекти. Има фирми , които имат качествени продукти или  са добри изпълнители, които обаче се чувстват отхвърлени и това се отразява на развитието им. Затова и в бъдещата си работа аз ще насочвам усилията си това да бъде променено.

- Как оценявате работата си като председател на Общинския съвет в Павликени? Какво успя и какво не успя да свърши местния парламент през този мандат?

- За първи мандат съм председател на Общински съвет.  Тази социална роля беше нова  за мен и съм се стремяла  да бъда максимално отговорна към работата  си.

Да припомня, Общински съвет  - Павликени се състои от 21 общински съветници, разпределени по групи. Десет бяха  от БСП, от ПП ГЕРБ  имахме 7 съветника, от ДПС  двама, толкова бяха и представителите на ПД „Социалдемократи”.  Сформирани  бяха девет постоянни комисии. Дейността се ръководеше от Правилник за работа, който винаги съм се стремяла да спазвам. Знаете, внесените предложения  се разглеждат от съответната комисия. Дебатите по тях се провеждат основно в комисиите, но също така и на откритите сесии, когато има неизяснена или допълнителна информация по даденото предложение.

През 2018 г. Общинският съвет подкрепи мое предложение за въвеждане на система за електронен Общински съвет, което бе реализирано през 2019 г. Това спомогна за по-добрата организация на работа, по-стриктното водене на документооборота и архива на Общински съвет.

Считам, че една от положителните страни от работата ни е добрия тон на комуникация с експертите от общината при  дебатиране на предложенията в комисиите. Всеки един внесен материал или предложение от общинска администрация се обсъждаше първо  в постоянните комисии, за да се намери баланса за максимално качествено решение. Имало е моменти с горещи спорове и разнопосочни мнения при пряката работа в работните сесии. Имало е и важни решения, които са предизвиквали повишен обществен интерес. В такива случаи  винаги съм се съобразявала с мнението на гражданите или на синдикалните организации.

Общинският  съвет по презумпция е коректив на работата на  местната власт. Дълги години е имало усещане в гражданите на Павликени, че той е едно цяло с кметския екип. Мисля ,че аз като председател ,направих крачка в тази промяна на нагласите.

- В началото на председателството си обявихте, че сред приоритетите Ви ще бъдат прозрачността и гражданския контрол при изразходването на общинските средства. Постигната ли е тази цел в община Павликени?

- Общинският съвет винаги  принципно  е давал  съгласието си или несъгласието за  проекти, в които да участва Общината. За всеки един получаваме информация само от  общинска администрация. Тя  не винаги е подробна  и ние реално в решенията си  трябва да се доверяваме на добрите им намерения. На практика  обаче , след реализирането, се е налагало да бъдем принудени да гласуваме допълнително финансови средства. Според мен  е необходимо  всеки един проект, преди да бъде приет от Общински съвет, да се предложи на гражданите за обществено обсъждане. Да се провеждат по-широки консултации с преките участници и ползватели на резултата от тези проекти, защото е имало случаи ,в които ползвателите виждат проекта изпълнен, но  не съобразен с тяхната специфична работа или функции. Изборът и критериите за изработването на точно тези проекти от страна на общинска администрация  не са достатъчно ясни и публични. Има случаи, когато  общинските съветници не са напълно убедени  в необходимостта или устойчивостта на даден проект за реализирането му ,но за да не бъдат обвинени ,че ”спъват развитието на града”, просто гласуват. Затова аз съм против  изработването на проекти на конвейер и кандидатстването на всяка цена. Трябва повече  дебати с по-широк кръг от граждани и ползватели ,за да се стига до най-качествените решения, а не  чак след реализирането им  да се виждат  слабостите.

В пряката си работа до сега съм изказвала открито това  мое мнение. Материалите от всяка сесия да се качват предварително на сайта на Общината, за да може гражданите да реагират навреме. За съжаление, все още са малко тези, които се възползват  от това.Това, че с години е изграждан модел на мислене: ”Каквото и да кажа ,от мен нищо не зависи нищо”, пречи на гражданската активност. Затова и сесиите на Общински съвет - Павликени станаха по-достъпни , защото записите се качват на сайта на Общината и всеки може да ги изслушва,когато му е удобно.

- Има ли дефицит в комуникацията на гражданите с общинската администрация?

- Има дефицит. Гражданите не винаги могат навреме да получат информация за разрешаване на своите проблеми. Приемните не са всяка седмица. Аз имам принцип, когато има проблем, който касае голяма група от хора, да ходя на място и да се запозная с него.

- Как определятe работата на отделните политически групи в ОбС – Павликени? Имаше ли разногласия и противоречия при вземането на решения?

- В началото на мандата , както всяко начало, работата между отделните политически групи бе по-трудна. Разбира се, че е имало противоречия. Аз бих ги нарекла по скоро  различия, а не точно противоречия. Те са свързани винаги с пряката ни работа и винаги в полза на общността.

- Групата на ГЕРБ в Общинския съвет в Павликени се увеличава след всеки местен вот. С какво Вие и Вашите колеги печелите доверието на съгражданите си?

- Считам, че доверие се печели с откровеност  и честност. Нещата трябва да се казват на хората такива, каквито са, дори и те да не отговарят на техните очаквания.  Хората трябва да знаят, че общинските съветници работят  за интересите и в полза на гражданите.

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета