Деца и родители от всички етноси в Свищов ще пресъздават обичаи по проект - velikotarnovo.utre.bg

Деца и родители от всички етноси в Свищов ще пресъздават обичаи по проект

27 октомври 2019, 14:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

„Заедно в шарен свят“ ще се реализира в Професионална гимназия „Алеко Константинов“

През месец октомври екип от педагогически специалисти от гимназията разработи и подаде проектно предложение по Конкурсна процедура 33.18-2019,  към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Основна цел на предвидените по проекта дейности е създаване на благоприятна мултикултурна среда, чрез взаимодействие с родителите на учениците от етническите малцинства, за пълната им образователна интеграция.

За целта ще се проведат семинари, насочени към позитивна промяна в нагласите на родителите на учениците от етническите малцинства към образователната институция и ползите от образованието;

На неформални родителски срещи „На кафе с родители“ на ученици от малцинството и мнозинството в населени места ще се решават казуси, ще се разглеждат проблемни ситуации и споделят добри практики между родителите. Така ще бъде привлечена и ангажирана родителската общност в процеса на обхващане, задържане и реинтеграция на учениците в системата на образование;

Ателие „Празнуваме заедно“ ще осъществи съвместни дейности с родители, както от етническите малцинства, така и с родители от мнозинството. Целта е пресъздаване на празници и обичаи, културни и кулинарни традиции с цел преодоляване на културните стереотипи и формиране на толерантна нагласа по отношение на различието;

„Аз искам по-добро бъдеще за детето си“ - срещи на родителите с работодатели - партньори на гимназията – представляващи организации, за чиито специфични нужди в гимназията се подготвят работни кадри.

Дейностите по проекта ще бъдат осъществени за период от 8 месеца (ноември – юни) и ще доведат до успешна социализация на учениците от етническите малцинства в СПГ „Алеко Константинов“ и преодоляване на негативните нагласи към културните различия на етносите и формиране на толерантно отношение към всички участници в образователния процес.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета