Млади земеделци могат да кандидатстват за земи от Държавен поземлен фонд - velikotarnovo.utre.bg

Млади земеделци могат да кандидатстват за земи от Държавен поземлен фонд

09 ноември 2019, 14:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    pixabay.com

Според новите промени се изменя и срокът при отдаването на земеделските земи

Земеделски стопани до 40 години ще могат да кандидатстват за свободни земеделски земи от Държавен поземлен фонд (ДПФ). Това предвижда новият Закон за земеделските земи, публикуван за обществено обсъждане. По този начин се дава възможност на младите фермери да създават нови стопанства или да разширят съществуващи такива, с оглед приоритетите на ЕС за промяна на възрастовата структура на заетите в земеделието лица, уточняват от земеделското министерство.

Според новите промени се изменя и срокът при отдаването на земеделските земи от държавния поземлен фонд под наем или аренда чрез провеждане на тръжна процедура. Министърът на земеделието ще издава заповед за откриване на търга за следващата стопанска година до 15 февруари на текущата календарна година, а не както досега до 31 март.

В процедурата по разпределение на общинските и държавни пасища, мери и ливади е предвидено съответните общински и държавни комисии да разпределят в съществуващата последователност първо имоти от двата фонда в землището, където е регистриран животновъдният обект на лицето. След това ще се разпределят имоти от ОПФ и ДПФ в съседни землища.

Предвидена е нова процедура, която предоставя възможност за промяна на предназначението на неземеделска земя в земеделска, въз основа на заявление на собственика до Комисията за земеделските земи, като за процедурата няма да се заплаща такса.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета