Отпада част от административната тежест за културните институции - velikotarnovo.utre.bg

Отпада част от административната тежест за културните институции

25 януари 2020, 14:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    velikotarnovo.utre

Правителството одобри промени в Закона за закрила и развитие на културата

Правителството одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата на заседанието си тази седмица.

С предлаганите промени се определя 10-дневен срок за отстраняване на нередовности на заявленията за вписване в регистъра на културните организации. По този начин сроковете се привеждат в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и правилата за предоставянето на административната услуга 1605 „Регистриране на културни организации и институти“. Към настоящия момент процедурата по вписването в регистъра на културните организации е уредена изцяло на подзаконово ниво.

Със законопроекта отпада още една административна тежест за културните организации, като се предвижда възможността да могат да подават заявленията си по електронен път, като към тях ще се прилага акт за създаване на културната организация само в случаите, когато той не е обнародван или вписан в публичен регистър. С текстовете на Закона за закрила и развитие на културата се определят също реквизитите на заявлението за вписване и за доброволно заличаване от регистъра и обстоятелствата, подлежащи на вписване. Въведен е срок за административния орган, в който следва да издаде удостоверение да вписване в регистъра или мотивирано да го откаже. Изрично се предвижда, че действието на регистрацията е безсрочно, като за вписване или заличаване на културна организация не се събират държавни такси.

Със законопроекта се въвежда наблюдение, анализ и оценка на дейността на културните институти от системата на Министерството на културата, като е предложено редът за извършването им да бъде уреден с наредба на министъра на културата.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета