Нова възможност за заетост на млади икономисти в община Свищов - velikotarnovo.utre.bg

Нова възможност за заетост на млади икономисти в община Свищов

09 февруари 2020, 11:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Свищов

В рамките на 6 месеца те ще придобият конкретен практически опит

Община Свищов продължава своята активна политика, насочена към идентифициране на възможности за осигуряване на заетост на безработни младежи.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по схема „Младежка заетост“ общинската администрация разработи, подаде и е одобрено проектно предложение „Нова възможност за младежка заетост”. Проектът е за 5 младежи до 29 години със завършено висше икономически образование, на които ще им се предостави възможност да започнат работа в общинската администрация.

В рамките на 6 месеца те ще придобият конкретен практически опит, в съответствие с теоретичната им подготовка през годините на тяхното обучение. За младите хора това е предизвикателство и изключителна възможност да се запознаят с работата в общинската администрация и едновременно с това да работят в услуга на гражданите на община Свищов. Младите специалисти ще бъдат запознати с основните специфики на работата от наставник, който ще отговаря и следи за тяхното професионално развитие по време на изпълнение на програмата.

Желаещите младежи да се включат в процедурата за подбор и да започнат работа в общинската администрация е необходимо да отговарят на следните условия:

Да бъдат регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ Свищов;

Да са до 29 години към периода на кандидатстване;

Да не участват в никаква форма на заетост;

Да не участват в никакви форми на образование или обучение към момента.

След приключване на процедурата за подбор, одобрените кандидати ще бъдат поканени да сключат трудов договор с община Свищов като работодател.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета