Първокурсниците за учебната 2020-2021 г. в Стопанска академия ще получат безплатно настаняване в студентските общежития - velikotarnovo.utre.bg

Първокурсниците за учебната 2020-2021 г. в Стопанска академия ще получат безплатно настаняване в студентските общежития

16 февруари 2020, 10:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    Стопанска академия

Преподаватели и служители дискутираха стратегията за развитие на вуза

Дискусия на тема: „Политиката и стратегията за развитие на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в контекста на новите изменения и допълнения на Закона за висше образование” се проведе в свищовското висше училище. Форумът, в който участваха преподаватели и служители, бе организиран от Камарата на преподавателите от висшето образование, с председател проф. д.н. Борислав Борисов. 

При откриване на срещата проф. Борисов поясни, че стратегията за развитие на Висшето училище е основния документ, който определя приоритетите, стратегическите цели и мерките за развитие. Приета през м. август 2018 г., стратегията надхвърля времевия период на една мандатна програма, но мандатната програма на всяко ръководство трябва да бъде съобразена с тази стратегия. По думите на проф. Борисов, мандатната програма конкретизира какво ще прави ръководството в изпълнение на стратегията, а самата стратегия би трябвало всяка година да се обсъжда и актуализира.
В рамките на дискусията бяха коментирани основни моменти от анализите, включени в стратегията, приоритетите и възможностите за развитие. Разгледани бяха конкурентни предимства на Стопанската академия в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”, регистрираните слабости, неблагоприятната външна среда, продиктувана от намаления държавен прием на студенти, определен от МОН и респективно намаляващата субсидия, недостатъчните средства за научноизследователска дейност, особеностите на града и региона, конкуренцията на множеството университети, акредитирани в същите професионални направления и пр. Обсъждани бяха и стратегии за развитие, подходящи за ситуация на преобладаващи външни заплахи и вътрешни силни страни, сред които: изграждане на стратегически алианси; диверсификация с цел защита пред външните заплахи; реинженеринг на дейността; пренасочване на активи.

Участниците предложиха конкретни действия за реализиране на обсъжданите стратегии и подходи, комбиниращи благоприятните възможности и силните страни на Стопанската академия. Част от направените предложения бяха свързани с мотивацията на студентите и работата им в реална работна среда, разработване на междукатедрени и междууниверситетски научноизследователски проекти. Във връзка с осигуряване на необходимите социално-битови условия за студентите, в рамките на срещата стана ясно, че за всички приети първокурсници за учебната 2020-2021 г. Стопанска академия „Д. А. Ценов” ще осигури безплатно настаняване в студентските общежития.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета