Проф. д-р Марияна Божинова е новият ректор на Стопанската академия в Свищов - velikotarnovo.utre.bg

Проф. д-р Марияна Божинова е новият ректор на Стопанската академия в Свищов

18 февруари 2020, 19:11 | Мария Христова
  • Снимка:
    Стопанска академия

Тя бе избрана с мнозинство от 58 гласа

Общото събрание на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”в Свищов избра за ректор на свищовското висше училище през мандат 2020-2024 проф. д-р Марияна Божинова. След представяне на вижданията за развитие на Стопанската академия през следващия управленски мандат от двамата кандидати за ректорския пост – проф. д-р Андрей Захариев и проф. д-р Марияна Божинова, членовете на Общото събрание имаха възможност да зададат въпроси и да изразят мнение. Изборът се проведе чрез тайно гласуване, като от 117-членен състав, в залата присъстваха 115 души. Председателят на Общото събрание – проф. д. н. Борислав Борисов, благодари на двамата кандидати за позитивно проведената кампания и обяви резултатите. Проф. Божинова бе избрана с мнозинство от 58 гласа „за”, при 43 положителни вота за проф. Захариев. Новоизбраният ректор заяви, че принципите, върху които ще се гради управлението на Академията, са: академична свобода; приемственост; откритост и водене на диалог; консенсус при взимане на решения; законност. Основната цел в мандата на проф. Божинова ще бъде затвърждаване позициите на Стопанска академия „Д. А. Ценов”– Свищов като едно от най-добрите висши училища в България, в областта на икономиката, администрацията и управлението, и превръщането й в разпознаваем субект в международното образователно и научно пространство. От представените при номинирането на проф. Божинова биографични данни стана ясно, че тя има организационни и управленски умения като: ВрИД ректор на СА „Д. А. Ценов”; зам.-ректор „Учебна дейност”, отговарящ за обучението на студенти в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”; ръководител на катедра, на научноизследователски проекти и на магистърски програми; управител на Център за практико-приложни изследвания „Бъров” ЕООД; научен ръководител на докторанти и дипломанти. Притежава добри умения за комуникация и преподаване, за сътрудничество с колеги-преподаватели и изследователи, за работа в екип. Има опит като главен редактор на списание и член на редколегии на няколко списания, в т.ч. и в чужбина. Проф. Божинова има над 150 научни публикации и учебници в областта на търговския и туристическия бизнес, в т.ч. в Scopus и WEB of Science. Участвала е в екипите на 17 научноизследователски и образователни проекта (един международен по програма TEMPUS), като на 10 от тях е била ръководител. Член е на Обществения съвет по туризъм към министъра на туризма на Р България (от 2018 г. до момента), на Българска асоциация по маркетинг (от 2009 г.), на Съюз на учените в България (от 2004 г.). Лицензиран експерт е към Националната агенция за оценяване и акредитация към МС (от 2002 г.). Сред признанията и наградите на проф. Божинова са: почетен плакет на Икономически университет – Варна за цялостен принос в развитието на науката по търговия в България и кадровото израстване в катедра „Икономика и управление на търговията” (2013 г.); грамота от Академичното ръководство на СА „Д. А. Ценов” (2011 г.); почетен медал на СА „Д. А. Ценов”(2010 г.). След избора на ректор, заседанието на Общото събрание продължи с избор на Академичен съвет. Предстои предложеният от проф. д-р Марияна Божинова екип от заместник-ректори, с който ще управлява Стопанската академия в мандатния период до 2024 година, да бъде одобрен от Академичния съвет.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета