Община Велико Търново подготвя Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове - velikotarnovo.utre.bg

Община Велико Търново подготвя Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове

23 февруари 2020, 13:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Целта и е да разпредели справедливо средствата

Община Велико Търново подготвя Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове. С нея се определят условията, редът за законосъобразно и справедливо разпределение на финансовите средства, формирани от приходи с общински характер и отпуснати от Община Велико Търново за финансово подпомагане на спортните клубове, имащи седалище и развиващи дейността си на територията на Община Велико Търново.

За да кандидатства за финансиране, спортният клуб е необходимо да има сключен договор поне с един треньорски кадър по съответния вид спорт, който да е вписан в Регистъра на треньорските кадри.Треньорът не може да има сключен договор с повече от един клуб.

Спортните клубове, които кандидатстват за финансово подпомагане от Община Велико Търново, в срок до 31 март на текущата година следва да подадат до Кмета на Община Велико Търново искане за финансово подпомагане по образец.

Финансирането ще зависи и от постиженията на състезателите в клубовете. За целта Общината е разработила точкова система. Ще се зачитат резултати от състезатели на спортните клубове в Международния спортен календар и Държавния спортен календар. Спортен клуб има право да отчете не повече от 3/три/ индивидуални класирания за всеки свой състезател, независимо в кое Държавно първенство е взел участие. Отчитането на резултатите за един състезател може да бъде само в един вид спорт. Максималният брой резултати в една възрастова група, общо за двата пола, не може да надвишава 24/двадесет и четири/(6)Минимално изискване за спортните клубове е да имат минимум 6 /шест/ различни участника участвали в държавно първенство. (7)Отборно класиране в индивидуалните спортове не се признава. Признава се по 1 щафета от възрастова група, при условие, че поне 1 /един/ участник не надвишава условието до 3/три/ индивидуални класирания /чл.15 (5)/ и се зачита за индивидуален резултат. За колективните спортове се признава и класирането в турнира за Националната купа за олимпийски спортове/само за мъже и жени/. Постиженията се оценяват по Таблица 3 само в посочените 4 възрастови групи.

Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет, ще отчитат и доказват до 15 ноември на календарната година пред Община Велико Търново целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета