Преизбраха инж. Даниел Панов за председател на Управителния съвет на НСОРБ - velikotarnovo.utre.bg

Преизбраха инж. Даниел Панов за председател на Управителния съвет на НСОРБ

26 февруари 2020, 12:47 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Акцент в преговорите на кметовете с МРРБ остава продължаването на Националната програма за енергийна ефективност

Кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов бе преизбран за председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България с 313 гласа.

В София вчера и днес се провежда 33-ото Общо събрание на Националното сдружение. Делегатите изслушаха отчетите за дейността на Управителния и Контролния съвет на организацията и приеха програмата за 2020 г.

 

НСОРБ е официалният представител на местната власт в 261 междуведомствени органи – консултативни съвети, комитети за наблюдение, комисии, работни групи и др. В оперативната им работа участват над 550 представители от близо 200 общини. „Тези данни демонстрират едно важно постижение на НСОРБ – „вратите“ на всички институции са отворени за общините, всички важни за страната ни документи се създават, изпълняват и контролират с наше участие“ – подчерта в обръщението си председателят на УС Даниел Панов и подчерта, че ефективността на изпълняваните политики и ефикасността на контрола зависят от активността, експертната подготовка и инициативността на всеки от членовете на Сдружението.

Акцент в преговорите с МРРБ остава продължаването на Националната програма за енергийна ефективност, подчерта в експозето си Даниел Панов и открои, че това е съвместното усилие на местната и централната власт, което е най-високо оценено от всички граждани, възползвали се  от възможността за саниране.

 

Сред приоритетните промени, които ще имат сериозно отражение в работата на общините, са развитие на междуобщинските отношения и новата формула за усвояване на средства от ЕС.

Даниел Панов припомни, че в рамките на регионалните делегатски събрания, проведени през последния месец, НСОРБ организира във всеки район за планиране работни дискусии със заместник-министъра на регионалното развитие Деница Николова и с част от екипа, който работи над актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие. Подобна форма на обществено обсъждане, специално адресирана към кметовете, председателите на общински съвети и съветниците, досега не е била организирана и Сдружението отчита положителните резултати от прекия диалог с компетентните институции.

Председателят на организацията говори и по болезнената тема от последните дни – пътищата. „За членовете на Управителния съвет, които утре ще бъдат избрани, не се очертава „гратисен период“ по тази тема – подчерта Даниел Панов. В най-кратки срокове предстоят  поредица от срещи, които ние и екипът на НСОРБ вече започнахме, за да бъдат изяснени всички законови възможности за намиране на най-благоприятното и справедливо решение в управлението на пътищата. Както държавата, така и ние имаме своите аргументи и те трябва да бъдат изложени ясно и мотивирано въпреки създаденото напрежение.“

 

Специално внимание в отчета за дейността на НСОРБ за изминалата година заема и проблемът с обществените превози. Общините продължават да настояват за определянето на общи правила за субсидирания обществен превоз на пътници от обезлюдените населени места в общините. През изминалата седмица НСОРБ стартира и съвместни действия с Камарата на автобусните превозвачи за адекватни промени в нормативната уредба, които ще създадат повече гъвкавост както за общините, така и за транспортните фирми. „Това е още една посока, в която предстои новото ръководство да постигне трайни решения, защото липсата на транспорт рефлектира пряко върху правата на гражданите, ограничавайки достъпа им до работа, до образование и култура, до здравни и социални услуги“ – подчерта в словото си Даниел Панов.

Панов припомни, че след поредица от тежки преговори с МОСВ три поредни години НСОРБ успява да постигне разсрочване на дължимата от общините такса за депониране на твърди битови отпадъци. Той изрази неудовлетворение, че общините не са проявили активност в прилагането на устойчиви мерки за управление на отпадъците. Даниел Панов обърна внимание на колегите си на факта, че има общини, които вече са създали солиден експертен потенциал, напреднали са доста в политиките по управление на отпадъците и е време в рамките на НСОРБ техният опит да бъде популяризиран.

 

„Все още не е отшумяла кризата, която циниците нарекоха „българският уотъргейт“ – проблемът с питейната вода. Парадоксално е в страна, която се рекламира със своето богатство на минерални извори, хора да живеят на воден режим” – отбеляза Даниел Панов. „Искрено съчувствам на колегите, чиито граждани са изправени пред това изпитание. Тези кметове поеха незаслужено вината за състоянието на водния сектор в своите общини, без да имат реални правомощия да влияят на вземаните решения. Водната криза е симптом за патологични проблеми в сектора по управление на водите и един от най-тревожните за нас е липсата на нормално сътрудничество между различни институции. Ако за нещо намирам вина у нас, кметовете, то е в недостатъчната ни критичност и взискателност към съответните дружества, асоциации, сдружения, институции и личности, които са отговорни по закон за липсата на инвестиции във водоснабдителната система, за безконтролните включвания и присъединявания на знайни и незнайни потребители, за честите и некачествени ремонти, от които, освен утайката, остават и разкопани прясно асфалтираните ни улици. За всичко това ние по места знаем. И мълчим. Но когато става дума за живота и здравето на хората, мълчанието е съучастие.“

Даниел Панов апелира за по-активна подкрепа на своите колеги в усилията да бъде сведено до минимум прехвърлянето на задължения към местната власт, които не са финансово обезпечени.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета