Пререгистрацията на коли с газови уредби важи от 2014 г. - velikotarnovo.utre.bg

Пререгистрацията на коли с газови уредби важи от 2014 г.

03 март 2020, 13:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Информация от сектор "Пътна полиция", относно пререгистрация на моторни превозни средства

Във връзка със зачестили запитвания на граждани, относно пререгистрация на автомобили, на които е поставена допълнителна газова уредба, „Пътна полиция“ уведомява гражданите:
При монтиране на допълнителна уредба, позволяваща работа на двигателя на автомобила с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG), се изисква изменението в конструкцията да бъде заявено в Пътна полиция. Това изискване е в сила от 2014 г.
Промяната на данните за вида на горивото се заявява от собственика на превозното средство или упълномощено от него лице. На база на заявлението се извършва промяна на данните в свидетелството за регистрация на МПС. За да бъде издаден нов талон с отразен в него съответния вид гориво, собственикът на превозното средство  трябва да представи удостоверение за първоначална проверка на газовата уредба. Този документ се издава от лицензиран сервиз. Промяната на данните за вида на горивото трябва да се заяви от собственика или упълномощено от него лице в Пътна полиция при извършване на първата промяна в регистрацията, но не по-късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата по реда на наредба № Н-3 от 18 февруари 2013 година на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изискуема  по чл. 148 ал. 1 от Закона за движение по пътищата.
Пътна полиция изисква следните документи при пререгистрация на МПС, регистирани след месец септември 2014 година:

- удостоверение за първоначална проверка от лицензиран сервиз;

- свидетелство за регистрация на МПС част 1 и част 2;

- полица за валидна застраховка „Гражданска отговорност;

- валиден документ за самоличност на собственика или на упълномощеното от него лице;

- нотариално заверено пълномощно

За пререгистрация на фирмени моторни превозни средства не се изисква пълномощното да бъде нотариално заверено.

Стойността на услугата е 20 лева, които се заплащат по банков път или на място, чрез ПОС-терминално устройство. Пререгистрацията се извършва по документи и не е необходимо да се явявате в Сектор „Пътна полиция“ с моторното превозно средство.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета