Свищовската болница е в карантинен режим на работа - velikotarnovo.utre.bg

Свищовската болница е в карантинен режим на работа

09 март 2020, 12:08 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Осигурени са 24-часова охрана, засилена е дезинфекцията

Заповед, с която се регламентират превантивните мерки срещу коронавируса, издаде кметът на Свищов Генчо Генчев:

 

ОБЩИНА СВИЩОВ
З А П О В Е Д
 
№ 308- РД -01-03

Свищов, 08.03.2020 г.   
 
На основание чл.44, ал.1, т.1, т.2 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно  Заповед № РД 01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с Протокол №1/2020 г на Общинския кризисен щаб при община Свищов
 
 Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се въведе карантинен режим на работа в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович". Това включва ограничаване достъпа на външни лица до сградите на лечебното заведение, преустановяване на детските и женските консултации, на приема и  свижданията.
2. Да се въведе засилен дезинфекционен режим в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“. Лечебното заведение следва стриктно да спазва както мерките за превенция и контрол на инфекциите, съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, така и насоките на Световната здравна организация.
3.Община Свищов да осигури 24-часова охрана и пропускателен режим в лечебното заведение със служители от Звено „Сигурност и контрол“ при Общината.
4.Всички физически и юридически лица да оказват съдействие и помощ на здравните служители и на органите, свързани с дейността по овладяване на епидемиологичната обстановка.

5.Всички училища, детски градини и административни сгради на територията на община Свищов да въведат незабавно пропускателен филтър, снабден с необходимите съоръжения и дезинфектанти и да се засили дезинфекцията минимум 4 пъти дневно.
 
6. Да се преустановят всички масови мероприятия, вкл. спортни и културни (кина, театри, читалищни салони, фитнес-зали и други, в които се събират много хора на закрито) на територията на община Свищов.
7.Всички пенсионерски клубове на територията на община Свищов да преустановят дейността си за неопределен срок.

Настоящата заповед да се сведе за сведение и изпълнение на отговорните институции срещу подпис. Срок неопределен.
Заповедта да се публикува на електронната страница на Община Свищов, както и да се разгласи чрез всички средства за масова информация.


ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета